Nuotolinis ugdymas ne tik didelis iššūkis, bet ir galimybė tobulėti

Kunigaikščio Gedimino progimnazija tobulina nuotolinį mokymą ir ruošiasi ateičiai. Mokytojai jau antra savaitė ne tik dirba nuotoliniu būdu, bet ir intensyviai gilinasi į „Microsoft“ bendradarbiavimo platformos „Teams“ galimybes.

„Pažangesni, daugiau galimybių suteikiantys darbo įrankiai ne tik užtikrins mokymo kokybę, palengvins pedagogų darbą, bet ir suteiks moksleiviams galimybę mokytis savo virtualioje klasėje. Taigi šiuo metu vyksta ne tik moksleivių mokymas, bet ir visos mokyklos bendruomenės mokymasis“, ‒ komentuoja progimnazijos direktorius Rimantas Remeika. „Microsoft“ švietimo įstaigoms suteikė nemokamų licenzijų paketą mokymosi ir bendravimo platformų naudojimui. Šiuo metu ugdymo procesas vykdomas „Zoom“ pokalbių bei „Eduka“ platformų pagalba. „Teams“ naudojama tik mokyklos organizaciniams susirinkimams bei posėdžiams.

Progimnazijos pasirinkimą ateityje nuotolinį darbą organizuoti „Teams“ bendravimo platformos pagalba nulėmė kelios priežastys. Pirma – bendravimo ir pokalbio laikas yra neribojamas. Dabar nuotoliniam mokymui naudojamo „Zoom“ pokalbis trunka 40 min., jam pasibaigus reikia jungtis iš naujo. Antra – „Teams“ leidžia vartotojams kurti archyvus, sudaryti mokinių klases, grupes, saugoti užduotis. Taigi pedagogai gali susikurti grupes su klasėmis, sudaryti pamokas, ten susikelti visas reikalingas mokymo priemones ir užduotis. Trečia – užtikrinamas didesnis vartotojų saugumas ir privatumas negu „Zoom“ programoje.

Domėtis „Teams“, jų mokymais kviečiame mokinius bei jų tėvus/globėjus. „Youtube“ svetainėje galima pasižiūrėti minėtų mokyklos pedagogams vedamų seminarų vaizdo įrašą (nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=3SLZ3cVzv0s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2muWWtmpu2QsOCRiUu25gtJYrM-VycAZrSPjT8Q2CrZjX4d8wdsJgI1Pw).

Kviečiame prisijungti prie „Facebook“ grupės „Microsoft Education vartotojų bendruomenė“ ir ten dalinantis rūpimais klausimais bei pastebėjimais, mokytis, kaip optimaliai išnaudoti „Teams“ platformą nuotolinio ugdymo proceso organizavimui.

Nuotraukos autorė – Renata Česnavičienė, svietimonaujienos.lt

Skip to content