Dėl vaikų vasaros stovyklos

Mūsų progimnazijoje jau nuo birželio 8 dienos pradeda veiklą vaikų vasaros stovyklos: Blindžių skyriuje „Atradėjų stovykla“, Centro skyriuje „Su(p)rasti Vilnių“, Miglos skyriuje „Spalvotas vėjas“.

Džiaugiamės, kad Centro ir Miglos skyriaus stovyklos programos gavo Vilniaus  miesto savivaldybės paramos po 2200 Eur vaikų vasaros stovyklos programoms vykdyti.

Stovyklautojams linkime sveikų, saugių, smagių akimirkų mūsų stovyklose.

Skip to content