Trečioji stovyklos diena, birželio 18 diena
Blindžių skyriaus laukė iššūkių diena Trakuose. Angelų kalvoje padėjome savus, ...
Skaityti
Dar viena nuotaikinga stovyklos „Vasaros atradimai“ stovyklautojų diena
Blindžių skyriaus stovyklautojai antrąją stovyklos dieną keliavo į Europos  centro ...
Skaityti
Vaikų vasaros poilsio stovyklą „Vasaros atradimai“
Šiandien, birželio 16 dieną, atidarėme vaikų vasaros poilsio stovyklą  „Vasaros ...
Skaityti

Pradinio ugdymo pristatymas 2021-2022 m. m. Paspauskite ant nuotraukos ir sužinokite daugiau.Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas
Dokumentų formosVidaus teisės aktaiAtestacijaKlasių vadovamsMetodinės tarybos veikla

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija naudoja elektroninę dokumentų valdymo sistemą „Kontora“. Darbuotojai prašymus, pranešimus ir kitus dokumentus progimnazijos administracijai teikia  elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis užpildant savitarnoje atitinkamos formos dokumentą. Dėl visų klausimų, susijusių su prisijungimu prie eDVS, prašome kreiptis e. paštu olga.mackelo@gediminoprogimnazija.lt

Žemiau užpildytas dokumentų formas darbuotojai pateikia tiesioginio vadovo nustatyta tvarka:

Metodinės tarybos sudėtis:

 • Erika Margytė, tikybos mokytoja ekspertė (pirmininkė)
 • Neringa Epštein, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Valerija Kvedaravičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Rasa Lapėnienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Giedrė Naruševičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Lina Guobienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
 • Eglė Sandienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 • Gintautė Ulindienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 • Auksė Michailinaitė, istorijos vyresnioji mokytoja
 • Asta Čibirienė, IT vyresnioji mokytoja
 • Rasa Burkaitė, technologijų vyresnioji mokytoja
 • Dolita Gudynienė, geografijos vyresnioji mokytoja

Metodinę tarybą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Kriaučionienė.Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos metodinės tarybos nuostataiVilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos pedagogų metodinių darbų, metodinių priemonių pateikimo, recenzavimo bei aprobavimo tvarka

E. dienynasMokinio pažymėjimasPrašymų formosPamokų laikasAtostogosVisos dienos mokyklos grupėMokyklos uniformaReikmenys pirmokams

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija naudoja elektroninį dienyną „Tamo“.

Prisijungti prie elektroninio dienyno „Tamo“ galite paspaudę nuorodą  https://dienynas.tamo.lt/

Dažniausiai užduodami klausimai apie TAMO sistemą  (https://www.tamo.lt/duk/)

Kilus klausimams dėl elektroninio dienyno „Tamo“, maloniai prašome kreiptis į progimnazijos elektroninio dienyno administratorių elektroniniu paštu ieva.sukutiene@gediminoprogimnazija.lt

Pamoka Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija
1 klasės 2-4 klasės 5-8 klasės
1 8.00-8.35 8.00-8.45 8.15-9.00
2 9.00-9.35 9.00-9.45 9.10-9.55
3 10.05-10.40 10.05-10.50 10.05-10.50
4 11.00-11.35 11.00-11.45 11.20-12.05
5 12.05-12.40 12.05-12.50 12.35-13.20
6 13.00-13.45 13.30-14.15
7 14.25-15.10

Atostogos 1-4 klasių mokiniams

 

Atostogos

 

 

Atostogų pradžia

 

 

Atostogų pabaiga

 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 8 d. 2021 m. lapkričio 9 d.
Žiemos (Šv. Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. 2022 m. vasario 18 d.
Pavasario (Šv. Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. 2022 m. balandžio 22 d.
Vasaros 2022 m. birželio 14 d. 2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

Atostogos 5-8 klasių mokiniams

 

Atostogos

 

 

Atostogų pradžia

 

 

Atostogų pabaiga

 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 8 d. 2021 lapkričio 9 d.
Žiemos (Šv. Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. 2022 m. vasario 18 d.
Pavasario (Šv. Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. 2022 m. balandžio 22 d.
Vasaros 2022 m. birželio 29 d. 2022 m. rugpjūčio 31 d.

PATVIRTINTA
Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos
direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. VT-46

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos (toliau – Progimnazijos) mokinių uniformos komplekto sudėtį, jos įsigijimo bei dėvėjimo tvarką, atsakomybę bei šios tvarkos laikymosi kontrolę.
2. Uniforma įvedama siekiant ugdyti mokinių pagarbą Progimnazijai ir jos tradicijoms, formuoti pozityvų Progimnazijos įvaizdį visuomenėje, suvienyti įvairių socialinių grupių mokinius ir mažinti jų socialinę atskirtį, ugdyti mokinių elgesio kultūrą bei estetinį skonį.
3. Reglamentas parengtas atsižvelgiant į Progimnazijos tarybos posėdžio 2017 m. rugsėjo 28 d. protokolą Nr. 9 bei progimnazijos bendruomenės pritarimą.
4. Mokyklinės uniformos privalomos visiems Progimnazijos mokiniams. Uniformos dėvėjimas yra mokinio pareiga, tai – pagarbos išraiška mokymo įstaigai, bendramoksliams, pedagogams.

II SKYRIUS
MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA

5. Mokiniai privalo kasdien dėvėti uniformą.
6. Be uniformos mokiniai gali atvykti per edukacines / netradicinio ugdymo dienas, išvykas ir ekskursijas, švaros akcijas.

III SKYRIUS
MOKYKLINĖS UNIFORMOS KOMPLEKTAS

7. Kasdienė uniforma dėvima darbo dienomis visą mokslo metų laikotarpį. Ją sudaro:

Privaloma dalis
Mergaitėms Berniukams
➢ Raudonas languotas sarafanas arba sijonas ➢ Tamsios spalvos klasikinės formos medvilninės kelnės.
➢ Tamsios spalvos klasikinės formos medvilninės kelnės ➢ Mėlynas švarkas su progimnazijos emblema
➢ Mėlynas švarkas su progimnazijos emblema ➢ Mėlynas megztukas su sagomis (džemperis) su progimnazijos emblema
➢ Mėlynas megztukas su sagomis (džemperis) su progimnazijos emblema ➢ Vienspalviai šviesūs (balti, melsvi arba gelsvi) marškinėliai ar marškiniai
➢ Vienspalviai šviesūs (balti, melsvi arba gelsvi) marškinėliai ar marškiniai

8. Uniforma visada turi būti švari ir tvarkinga.

IV SKYRIUS
UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA, MOKINIŲ SKATINIMAS BEI ATSAKOMYBĖ

9. Progimnazijos mokytojai, klasių vadovai, administracijos darbuotojai ir Mokinių aktyvas kontroliuoja, ar mokiniai dėvi uniformas. Jie gali organizuoti periodinius uniformų dėvėjimo patikrinimus.
10. Mokytojas, pastebėjęs mokinį be uniformos, informuoja klasės vadovą, kuris apie nustatytos tvarkos pažeidimą praneša mokinio tėvams (globėjams).
11. Jei mokinys nedėvi uniformos, klasės vadovas taiko prevencinio poveikio priemones: kalbasi su mokiniu, jo tėvais (globėjais), organizuoja socialinio pedagogo pokalbį su mokiniu ir jo tėvais (globėjais).
12. Mokinius, kasdien dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina žodiniu pagyrimu, pareiškia padėkas mokinių tėvams (globėjams).

V SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMAS

13. Už mokinių uniformų įsigijimą laiku atsakingi mokinių tėvai.
14. Mokyklines uniformas mokinių tėvai (globėjai) gali įsigyti 8ToGo parduotuvėje: interneto svetainės adresas https:/8togo.lt, tel. nr. 8 68267701, el. p. info@8togo.lt

 1. Kuprinė (rekomenduojama plačiomis petnešomis).
 2. Sąsiuviniai pirmokams (atkreipkite dėmesį į kokybę. Pirkite tik ryškiomis linijomis. Pageidautina su vidinėmis ir išorinėmis paraštėmis. Kokybiškų sąsiuvinių popierius turėtų būti storesnis ir kietesnis):
  1. trijų linijų (lietuvių kalbai) – 5 vnt., (1 kl.)
  2. dideliais langeliais (matematikai) – 5 vnt. (1 kl.)
 3. Segtuvai: ploniems sąsiuviniams, pratybų sąsiuviniams (geriau plastikinis – jis lengvesnis).
 4. Du rašaliniai (su kapsule) parkeriai atvira plunksna. Rašalas – mėlynas. Kairiarankiams yra specialūs parkeriai.
 5. Aplankalai (1 kl.) paprastiems sąsiuviniams, pratybų sąsiuviniams, vadovėliams.
 6. Penalas.
 7. Du paprasti pieštukai.
 8. Trintukas.
 9. Drožtukas.
 10. Liniuotė – 20 cm.
 11. Žirklės (geriau bukais galais).
 12. Klijai: sausi klijai – 1 vnt., PVA arba „Lipalas“ – 1 vnt.
 13. Piešimo sąsiuviniai – A3 ir A4 formato (lapai turi būti storesni, plėšomi).
 14. Akvareliniai dažai.
 15. Guašas (su balta spalva). Jo reikės šiek tiek vėliau.
 16. Įvairių rūšių teptukai: labai ploni, vidutiniai ir stori.
 17. Indelis vandeniui (su dangteliu).
 18. Spalvotų pieštukų rinkinys.
 19. Flomasteriai – geriausi dvipusiai, kurių vienas galas rašo storai, o kitas – plonai.
 20. Plastilinas – nelimpantis prie rankų, netepantis.
 21. Spalvotas popierius (spalvotas kartonas, plonesnis popierius ir dvipusis spalvotas popierius).
 22. Sportinė apranga, sportiniai bateliai ir maišelis aprangai.
 23. Klijuotė dailės ir darbelių pamokoms.
 24. Dailės ir darbelių pamokai rekomenduojama papildoma apranga: prijuostės ir rankovės iki alkūnių, kad neišsiteptų uniformos.

Skip to content