Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020 m. III ketv.

  Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1356 2 1364
Budėtojas-sargas 701 19 750
IT specialistas * 1 *
Kiemsargis 677 3 737
Laborantas 316 3 391
Pastatų priežiūros specialistas 629 4 667
Raštinės vadovas * 1 *
Sekretorius 460 2 578
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas 614 2 704
Valytojas 513 15 572
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1546 4 2208
Bibliotekininkas 708 2 949
Logopedas 955 3 1252
Mokytojas 842 95 1238
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 534 2 1303
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja * 1 *
Mokytojo padėjėjas 270 11 438
Psichologas 912 4 1133
Socialinis pedagogas 1076 4 1126
Specialusis pedagogas 946 2 962
VDM pedagogas 550 36 551
VDM specialistas 420 17 462
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami