Darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. 

Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Bibliotekininkas 1126 3 1581
Budėtojas-sargas 707 21 823
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2220 5 2753
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1899 2 2293
Direktorius * 1 *
IT specialistas 779 2 1633
Karjeros specialistas * 1 *
Kiemsargis 919 3 1035
Laborantas  588 4 592
Logopedas 2337 2 2842
Mokytojas 1438 110 1571
Mokytojo padėjėjas 516 23 670
Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus * 1 *
Pastatų priežiūros specialistas 800 5 820
Psichologas 1260 5 1442
Raštinės vadovas * 1 *
Sekretorius 655 3 640
Socialinis pedagogas 1278 4 1976
Specialusis pedagogas 1018 4 1865
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas 709 2 853
VDM pedagogas 700 22 740
VDM specialistas 552 21 602
Valytojas 644 14 794
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami
Skip to content