Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. 

Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1371 3 1655
Budėtojas-sargas 709 18 767
IT specialistas * 1 *
Kiemsargis 744 3 846
Laborantas 412 2 534
Pastatų priežiūros specialistas 553 5 793
Raštinės vadovas * 1 *
Sekretorius  * 1 *
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas 490 2 649
Valytojas 564 16 577
Direktorius * * *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1885 4 2338
Bibliotekininkas 935 2 1132
Logopedas 1212 2 1407
Meninio ugdymo pedagogas * * *
Mokytojas 1006 99 1210
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą * 0 *
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja * * *
Mokytojo padėjėjas 399 14 470
Psichologas 887 7 1536
Socialinis pedagogas 1130 3 1327
Specialusis pedagogas * 1 *
VDM pedagogas 427 31 543
VDM specialistas 382 18 400
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami
Skip to content