Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020 m.

Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1356 2 1371
Budėtojas-sargas 701 21 709
IT specialistas * 1 *
Kiemsargis 677 3 744
Laborantas 316 4 412
Pastatų priežiūros specialistas 629 6 553
Raštinės vadovas * 1 *
Sekretorius 460 2 577
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas 614 2 490
Valytojas 513 19 564
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1546 5 1885
Bibliotekininkas 708 2 935
Logopedas 955 3 1212
Mokytojas 842 124 1006
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 534 2 1269
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja * 1 *
Mokytojo padėjėjas 270 17 399
Psichologas 912 4 887
Socialinis pedagogas 1076 4 1130
Specialusis pedagogas 946 2 749
VDM pedagogas 550 56 427
VDM specialistas 420 34 382
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami