Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. II ketv.

Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1081 2 1618
Budėtojas-sargas 709 14 771
IT specialistas * 1 *
Kiemsargis 744 3 819
Laborantas 412 2 528
Pastatų priežiūros specialistas 553 4 797
Raštinės vadovas * 1 *
Sekretorius  * 1 *
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas 490 2 621
Valytojas 559 14 540
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1885 4 2464
Bibliotekininkas 935 2 1151
Logopedas 1212 2 1777
Mokytojas 1068 96 1301
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą *
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja *
Mokytojo padėjėjas 399 9 524
Psichologas 887 4 1013
Socialinis pedagogas 1130 3 1137
Specialusis pedagogas * 1 *
VDM pedagogas 453 38 462
VDM specialistas 374 17 399
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami
Skip to content