Darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. 

Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Bibliotekininkas 1398 3 1581
Budėtojas-sargas 806 14 835
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1680 5 2694
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1915 2 2044
Direktorius * 1 *
IT specialistas 768 2 1356
Kiemsargis 924 3 840
Laborantas  588 4 583
Logopedas 2243 2 2882
Mokytojas 1377 90 1691
Mokytojo padėjėjas 503 11 632
Pastatų priežiūros specialistas 830 4 877
Psichologas 1379 4 1166
Raštinės vadovas * 1 *
Sekretorius * * *
Socialinis pedagogas 1333 3 1894
Specialusis pedagogas 1064 2 1194
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas 709 2 760
VDM pedagogas 429 19 733
VDM specialistas 403 18 590
Valytojas 647 13 788
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami
Skip to content