Atestacinė komisija

  • Jūratė Paurytė – Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
  • Danguolė Baronienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos;
  • Nijolė Gerasionienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos;
  • Angelė Pajėdienė – biologijos mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos;
  • Auksė Michailinaitė – istorijos vyresnioji mokytoja, deleguota progimnazijos tarybos;
  • Stasė Žabienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, deleguota progimnazijos darbo tarybos;
  • Eglė Pozlevičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė
Skip to content