Atestacinė komisija

  • Jūratė Paurytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė);
  • Danguolė Baronienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Nijolė Gerasionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Auksė Michailinaitė, istorijos vyresnioji mokytoja;
  • Stasė Žabienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Aldona Navickienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė