COVID-19

IZOLIACIJOS ALGORITMAI

Informacija atnaujinta 2022-01-19

SUSIRGIMŲ IR UŽSIKRĖTIMŲ RIZIKOS VALDYMAS

Kontaktinis tiesioginis ugdymas mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d sprendimu Nr. v-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.

Mokyklos darbuotojai ir pagrindinio ugdymo moksleiviai, mokyklos patalpose, dėvi nosį ir burną dengiančias kaukes arba respiratorius, pradinio ugdymo moksleiviai dėvi kaukes tik išėję iš savo klasės. Vadovaujantis mokyklos bendruomenės sprendimais, mokiniai periodiškai testuojasi: 5-8 klasių mokiniai kas 4 dienas greitaisiais antigenų testais, 1-4 klasių moksleiviai – kas 7 dienas PGR   kaupiniais. Jeigu mokiniui nuo persirgimo praėjo mažiau nei 210 dienų ar atliktas antikūnų testas buvo teigiamas mažiau nei prieš 60 dienų, arba mokinys vakcinuotas pagal pilną vakcinacijos schemą, kai nuo antros vakcinos dozės jau yra praėję 14 d., – profilaktiškai testuotis tik rekomenduojama.

Nustačius teigiamą testą (jei gautas teigiamas savikontrolės greituoju SARS-CoV-2 antigeno testu rezultatas) mokinys registruojasi ir atlieka PGR testą. Jeigu mokinys atsisako atlikti individualų PGR testą ar PGR testas būna teigiamas – mokinys izoliuojasi LR Sveikatos ministerijos nustatyta tvarka. Klasė (grupė) nesiizoliuoja, ugdymo procesas vykdomas kontaktiniu būdu du kartus, visiems kontakto dalyviams, testuojantis kas 48 val. Mokiniai atsisakantys testuotis turi eiti į saviizoliaciją ir nedalyvauti kontaktiniame ugdyme.

Kaupinio dalyviams gavus teigiamą rezultatą, jie darosi individualius PGR testus  mobiliajame COVID-19 patikros punkte. Jeigu, individualiai pasitikrinus, atsakymai būna neigiami, visa klasė grįžta į tiesioginį ugdymo procesą. Gavus teigiamą PGR testo rezultatą mokinys eina į saviizoliaciją. Jeigu iš teigiamo kaupinio nors vienas atsisako testuotis individualiai, laikoma, kad mokinys yra sergantis ir jis turi izoliuotis. Klasė nesiizoliuoja, bet tą pačią dieną visi vaikai testuojasi greitaisiais testais ir pakartotinai dar testuojasi po 48 val.  Atsisakiusieji testuotis mokiniai eina į saviizoliaciją ir nedalyvauja kontaktiniame ugdyme.

Darbuotojai, turėję kontaktą su sergančiu, eina į saviizoliaciją. Jeigu darbuotojui nuo persirgimo praėjo mažiau nei 210 dienų ar atliktas antikūnų testas buvo teigiamas mažiau nei prieš 60 dienų, arba darbuotojas vakcinuotas pagal pilną vakcinacijos schemą, kai nuo antros vakcinos dozės jau yra praėję 14 d., – saviizoliacija neprivaloma.

Apie susirgimo atvejį pranešame Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistams, pateikiant pagrindinę informaciją apie artimą kontaktą su sergančiuoju turėjusius darbuotojus (mokytojus) , užpildant specialią lentelę.

 Saviizoliacijoje esantys mokiniai ar darbuotojai po 7 dienų gali darytis individualius PGR testus (užsiregistravę linija 1808) ir esant neigiamam testo rezultatui grįžta į mokyklą užpildydami NVSC anketą dėl izoliacijos sutrumpinimo adresu: https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/anketos-prasymai/nvsc.lrv.lt/sutrumpinti).  Nesidariusiems PGR testo ir praėjus 10 dienų saviizoliacijos,  jei jiems nepasireiškė užkrečiamajai ligai būdingi simptomai, grįžta į kontaktinį ugdymą. Susirgusiam mokiniui grįžimo į mokyklą laiką ir pasveikimą nustato gydantis gydytojas (šeimos gydytojas).

Mokiniai, dėl įvairių priežasčių nelankę mokyklos 3 ir daugiau dienų ir/ar praleidę periodinį testavimą  mokykloje į tiesioginį kontaktinį ugdymą grįžta mokykloje prasitestavę greitaisiais antigenų testais.

Vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro ESVO vadovo  2021 10 12 V-2273 sprendimu „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ mokyklos direktoriaus įsakymu, suderinus su steigėju, 7-14 dienų gali būti organizuojamas nuotolinis ugdymas.

1. Atskiros klasės – klasėje 10 dienų laikotarpyje, PGR testu patvirtinami 5 susirgimai, arba 1/3 klasės mokinių pasireiškė ūminio kvėpavimo takų infekcijos požymiai;

2. Mokyklos ar atskiro mokinių srauto ribose – kai 20% mokinių patvirtinamas Covid-19, gripo susirgimai ar pasireiškia ūminiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai.

Skip to content