Darbo taryba

  • Stasė Žabienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė (pirmininkė)
  • Lina Guobienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja (sekretorė)
  • Vaida Jocienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
  • Margarita Viesulienė, muzikos mokytoja metodininkė
  • Joana Lukošienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Informacija atnaujinta 2023-03-08

Skip to content