Darbuotojams

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija naudoja elektroninį dienyną „EDUKA“.

 

Prisijungimas prie elektroninio dienyno „Eduka“

 

Su Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos elektroninio dienyno tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

 

Su Elektroninio dienyno „Eduka“ naudotoju vadovu mokytojams galite susipažinti čia

 

Kilus klausimams dėl elektroninio dienyno „Eduka“, maloniai prašome kreiptis į progimnazijos elektroninio dienyno administratorių elektroniniu paštu ieva.sukutiene@gediminoprogimnazija.lt

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija naudoja elektroninę dokumentų valdymo sistemą „Kontora“. Darbuotojai prašymus, pranešimus ir kitus dokumentus progimnazijos administracijai teikia  elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis užpildant savitarnoje atitinkamos formos dokumentą. Dėl visų klausimų, susijusių su prisijungimu prie eDVS, prašome kreiptis e. paštu olga.mackelo@gediminoprogimnazija.lt

 

Žemiau užpildytas dokumentų formas darbuotojai pateikia tiesioginio vadovo nustatyta tvarka:

Metodinės tarybos sudėtis:

 

 • Erika Margytė, tikybos mokytoja ekspertė (pirmininkė)
 • Neringa Epštein, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Valerija Kvedaravičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Rasa Lapėnienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Giedrė Naruševičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Lina Guobienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
 • Eglė Sandienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 • Gintautė Ulindienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 • Auksė Michailinaitė, istorijos vyresnioji mokytoja
 • Asta Čibirienė, IT vyresnioji mokytoja
 • Rasa Burkaitė, technologijų vyresnioji mokytoja
 • Dolita Gudynienė, geografijos vyresnioji mokytoja

Metodinę tarybą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Kriaučionienė.Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos metodinės tarybos nuostataiVilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos pedagogų metodinių darbų, metodinių priemonių pateikimo, recenzavimo bei aprobavimo tvarka

Skip to content