Dažniausiai užduodami klausimai

Ugdymo organizavimas

Ar bus prailginta grupė?
Taip, ugdymas bus organizuojamas stengiantis dirbti normaliu ritmu.
Kodėl atsisakiusiems pasirašyti prašymą (jei tokiu bus mažuma) tėvams/vaikams mokslas nebūtų užtikrinamas lygus su einančiais i kontaktini mokymą?

Hibridinis mokymasis yra didelis iššūkis mokytojoms. Jei klasėje bus mažuma nenorinčių grįžti į kontaktinį ugdymą, tokiems vaikams, atsižvelgiant į mokytojo pasirengimą, bus organizuojamas hibridinis mokymas, nuotolinis ugdymas apjungiant klases arba nuotolinis mokymas po tiesioginio ugdymo pamokų.

Kaip vyks ugdymas, jei 2/3 klasės vaikų tėvų nesutinka testuoti vaikų?
Toje klasėje bus organizuojamas tik nuotolinis ugdymas ir į kontaktinį ugdymą vaikai negrįš kol tai nebus privaloma visiems.
Gal galima svarstyti, jog vaikai mokykloje būtų be kaukių? Jei ateina sveiki - koks tikslas dėvėti kaukes? Gal bent pačių pamokų metu? Ar vaikai ir mokytojos klasėse turės dėvėti kaukes (ar kitus veido uždangalus)?
Kaukės galėtų būti nedėvimos, kadangi vaikai ateis sveiki, bet jei bus ekspertų nurodymas ar tėvų prašymas – kaukės būtų dėvimos.
Ar galimas hibridinis mokymas?
Hibridinis mokymas, bent kol kas planuojamas taikyti labai rezervuotai (realiai, iš darbinių santykių patirties – labai sudėtingas variantas abiem pusėms).
Kaip mokysis vaikai, kurie negalės grįžti į klasę, jei šeimos testas bus teigiamas? Kaip bus užtikrinamas lygiavertis mokymasis negalintiems būti klasėje?

Visi likę mokytis nuotoliniu būdu, jei jų klasės yra grįžtančios, tikėtina, bus jungiami į atskiras virtualias klasės. Ar bus formuojama tarsi nauja klasė, ar jungiama prie jau esamų (kur didžioji dalis nesutinka grįžti) – matysis pagal vaikų skaičių, tad kol kas patikslinti šios dalies negalima. Tad labai realu, kad nuotoliniu būdu mokytis liekantys vaikai turės kitą mokytoją.

Ar sugrįžimas savanoriškas ar privalomas visiems? Ar COVID tyrimas prieš grįžtant privalomas ar tik rekomenduojamas? Ar galės į kontaktinį ugdymą grįžti tie mokiniai, kurių tėvai nesutinka, kad vaikai būtų testuojami?
Grįžimas į tiesioginį ugdymą tik savanoriškas. Tam, kad pradėti mokytis tiesiogiai mokykloje mokinio tėvai pasirašo prašymą grįžimui ir sutikimą testavimui. Nesitestuojančių šeimos ūkių (jei jie turėtų testuotis) vaikai liks nuotoliniame ugdyme.
Ką atsakyti tėvams, kurie nesutinka testuotis ir prašo suteikti nuotolinio mokymosi galimybę?
Nenorintiems testuotis arba turintiems teigiamą rodiklį bus organizuojamas nuotolinis ugdymas.
Ar galima pirmą testą atlikti tik vaikui? Šeimoje išsiskyrė nuomonės dėl kaupinio testo, ne visi nariai nori atlikti bendrą testą. Kaip elgtis tokiu atveju?
Vaiko šeimos ūkiui visam testuotis nėra privaloma, o tik rekomenduojama dėl tikslesnių rezultatų ir didesnio aplinkinių saugumo mokykloje. Optimaliausias variantas yra 3-5 žmonės (mokinys tame tarpe).
Kiek reikia klasėje sutinkančių testuotis ir grįžti, kad klasė sugrįžtų?

Dabar renkami parašai, kad preliminariai būtų galima susidėlioti, kurios klasės grįžta, kurios – ne.

Jei nors 1 vaiku daugiau grįžtančiųjų pusėje, tuomet klasė laikoma potencialiai grįžtančia.

Kada bus oficiali mokyklos komunikacija šiuo klausimu?
02.17 Vyriausybės posėdyje bus nuspręsta, ar šiuo pilotiniu būdu grįžta visa mokykla, ar tik vienas iš filialų. Lauksim žinių. Per klasių vadovus, dienyną ir tėvų tarybą/ klasės atstovus klasės bus informuotos ar grįžta į ugdymą.
Ar svarstytumėte klases išdėstyti skirtinguose aukštuose, kad būtų daugiau laisvės ir erdvės poilsiui?
Nors į kontaktinį ugdymą grįžusi klasė, galimai, bus mažesnė (dalis vaikų, kurių tėvai nesutiks ar kurie po testavimo sirgs, liks mokytis nuotoliniu būdu), klasės mokykloje tarpusavyje tikrai nebus jungiamos. Dar daugiau, mokykloje planuojamos net fizinės pertvaros, pertraukos skirtingu metu, kad užtikrinti vaikų nesusitikimą.
Kaip užtikrinamas mokytojų ir mokyklos personalo (pvz. valgyklų) darbuotojų saugumas?
Mūsų galimybės užtikrinti saugų ugdymą labai priklauso nuo sąmoningumo ir visuotino testavimosi. Testuosis visi mokyklos darbuotojai turintys tiesioginį kontaktą su mokiniais.
Jei šeima nesutinka vaiko leisti nuo 02.22, bet nori nuo 03.01, kai sistema kiek nusistovės. Kokios procedūros tokiu atveju? (dabar prašyme jau fiksuota 02.22)

Jei kas piloto eigoje persigalvotų, visada gali parašyti prašymą ir vaiką vėl grąžinti į nuotolinį mokymą (virtualią klasę, kuri, kaip aprašyta 4 punkte, tikėtina, bus jungtinė su kitu mokytoju). Lygiai taip pat prie piloto bus galima prisijungti ir eigoje: parašius prašymą mokyklai, šeimos ūkiui prasitestavus ( jiems nurodytą dieną) ir, jei testas neigiamas, ateina į kontaktinį ugdymą.

Kiek truks pilotinis projektas?

Pilotinis projektas tol, kol, kol mes galėsime valdyti susirgimus arba Lietuvoje baigsis karantinas.

Pirmas tyrimas
*Neturintiems galimybių atvykti į punktą testui atlikti Galima iš anksto užsisakyti pavėžėjimo paslaugą tel. Nr. 8 5 211 2555

Ar turint persirgimo dokumentus/antikūnus galima nesitirti, nes šeimos nariui gali rodyti COVID pėdsakus. Oficialiai žmogus persirgęs. Ar reikia testuotis jei persirgai? O jei turi antikūnių? O jei anksčiau atlikai testą? Buvo informacija, kad galima bus nesitestuoti jeigu:1) persirgai-90d. 2) antantikūnių testas-60d. 3) skiepytas. Visa šeima turi šias pažymas. Kam jas pristatyti?
Nereikia testuotis vakcinuotiems du karus; persirgusiems, kai sirgta prieš mažiau nei 90 dienų; turintiems serologinį <60 dienų. Reikia testuotis, jei liga nustatyta >90 dienų. Dokumentus (ar bent jau informaciją, kad tokie turimi) reikia pateikti klasės vadovui.
Kiek dauginimo ciklų atliekama Santaros laboratorijoje (kaip suprantu ten mokinių testai bus tiriami) siekiant nustatyti virusą PGR metodu.
37 ciklai.
Kokiu būdu bus eliminuojami klaidingai teigiami PGR rezultatai. 2020.12 PSO PGR rekomendacijos: naudotinas tik simptominės ligos atveju.

Jei testuojama kaupinio principu rezultato tikslumas yra 95%. Aptikus teigiamą rezultatą kaupinyje, tiriamieji dar kartą testuojasi standartiniu PGR testu individualiai. Taip gaunami tikslūs rezultatai ir sergantysis izoliuojamas.

Prašau pateikti visą procesą: 1. šeimos ūkio testas, 2. teigiamas rezultatas, 3. neigiamas rezultatas ir t.t.
Penktadienį, šeštadienį testuojami šeimos ūkiai. Kiekvienas šeimos narys gaus SMS su kvietimu testuotis. Jei laikas netinkamas, galima bus atvykti patogiu laiku, tačiau tuomet gali tekti palaukti. Visuomenės sveikatos biuras yra įsipareigojęs atsakymus atsiųsti per 24 valandas.
Jei šeimos tyrimas neigiamas, atsakymas siunčiamas SMS žinute.
Jei šeimos tyrimas teigiamas, SMS žinute siunčiamas kvietimas užsiregistruoti standartiniam testui atlikti, testuojasi visi šeimos nariai.
1. Ar reikės atlikti testą jeigu šeimos ūkis jau persirgo COVID? 2. Kaip vyks mokymas jei atsisakom testuotis? 3. Ar reikės atlikti testą antram vaikui 2 metu?

Testavimas rekomendacinis, reikia atsižvelgti į laikotarpį, kada šeimos nariai sirgo. Mažiems vaikams testą atlikti galima (per metų patirtį punkte testuoti ir kūdikiai). Patikros punktų darbuotojai yra kvalifikuoti atlikti testus įvairaus amžiaus vaikams.

Ar bus testuojamos šeimos ar tik vaikai?
Pirmuoju tyrimu rekomenduojama išsitirti visai šeimai. Pakartotinai mokykloje bus testuojami tik vaikai ir darbuotojai.
Kas yra šeima šiuo atveju? Jei vaikais reguliariai bendrauja su močiute, ar jai ir reikės atlikti testą?
Burbulo kontaktai testuotis gali, bet neprivalo. Šiandien Vilniaus visuomenės sveikatos centre (VVSC) išspręstas šeimų duomenų importo klausimas. Kiekvienam šeimos ūkiui, kuris atliks testavimą, teks užpildyti paprastą Excel failą su asmenų, gyvenančių kartu, duomenimis. Šis failas turės būti nusiųstas VVSC ir tada asmenys kartu galės testuotis. Apie duomenų pateikimą, failo formatą ir šį procesai bendrai bus atsiųsta papildomos informacijos.
1) Ar privaloma testuotis šeimos ūkiui jei visi yra persirgę COVID? Kokie tyrimai tinkami? Kiek turi būti antikūnų? Prieš kiek laiko sirgta? Kam pateikti tyrimus? Kam ir kada pateikti teigiamą antikūnų testą, darytą privačioje klinikoje. Covid19 simptomų šeimoje nebuvo, antikūnų testas darytas profilaktiškai.
Klasės vadovui reikia pateikti informaciją apie atliktus tyrimus (persirgusiems, kai sirgta prieš mažiau nei 90 dienų; turintiems antikūnių testą <60 dienų).
Jeigu vaikas prasirgęs - užtenka jo antikūnų teigiamo testo, ar reikalinga iš visos šeimos?
Jei vaikas prasirgęs ir yra galiojantys dokumentai, kai sirgta prieš mažiau nei 90 dienų; turintiems antikūnių <60 dienų, testuotis nei ūkiui nei vaikui nereikia.
Šiuo metu šeimoje yra peršalimu sergančių asmenų. Ar PGR testas nebus fake positive net jei tai ir ne covid19?
Nebus. PGR testas reaguoja tik į COVID-19 virusą.
Kodėl pasirinktas būtent toks testavimo metodas, kuris nėra patvirtintas valstybiniu mastu?
Vyriausybė davė leidimą ir testavimas yra aprobuotas ir teisiškai patvirtintas. Šiuo būdu jau sėkmingai tiriami Grinda, UAB įmonės darbuotojai.
Kas atsitiks, jei jokių simptomų neturinčių vaikų/vaiko testas bus teigiamas? Ar reikės izoliuotis visai klasei?
Taip, izoliacija kaip ir standartinio COVID teigiamo testo atveju. Izoliacija 14 dienų didelės rizikos kontaktui, 10 dienų kitiems atvejams. Minima izoliacijos apimtis gali kisti – vyriausybėje ir ekspertų taryboje vyksta diskusijos šiuo klausimu kaip terminą sutrumpinti.
Kodėl pasirinktas šis testavimo būdas, o ne, pvz., iš seilių?
Kaupinių testas aprobuotas ir reglamentuotas, todėl ir buvo pasirinktas šiam projektui.
Ar šis kaupinių testas yra aprobuotas valstybės, oficialiai patvirtintas LR?
Taip.
Prašau patikslinti, kuo pilotiniame projekte atliekamas tyrimas skiriasi nuo įprastai atliekamų mobiliuosiuose punktuose (tik iš nosies, kuo dar?)?
Testas atliekamas imant po mėginį iš nosies landos (negiliai, 1,5 – 2 cm) kiekvienam šeimos nariui ir visi mėginiai dedami į vieną terpę. Standartinis individualus testas – vienas pagaliukas – viena terpė, bei mėginys iš nosiaryklės.
Kaip bus atliekamas testas mažiems vaikams, jaunesniems broliams/seserims, kurie nesėdės ramiai? Ar tėvams bus leidžiama lipti iš automobilio palaikyti vaiko?
Darant testą iš automobilio nelipama – testas imamas pro atidarytą langą. Vaiką galima laikyti ant kelių. Slaugytojos turi patirties imant mėginius iš įvairus amžiaus vaikų. Kritiniu atveju taip, galima išlipti, tačiau problemų paimti mėginį darbuotojams neturėtų kilti.
Kaip gali atsitiktinių 5 vaikų klasėje tyrimas parodyti, ar klasė serga? Jei užsikrėtęs 6- tas ar 7-tas vaikas, kurie nepakliuvo į testuojamų aibę?
Klasė bus suskaidyta į kaupinius po daugiausiai 5-7 vaikus vienam kaupiniui. Visi klasės vaikai bus testuojami. Pvz. klasėje yra 20 vaikų, gali būti 4 kaupiniai po 5 vaikus. Maksimaliai visi vaikai klasėje bus testuojami, o ne keli vaikai, parinkti atsitiktine tvarka.
Kas bus atsakingas, jei klasėje eigoje atsiras susirgimų? Ėjimas į mokyklą bus karantino sąlygų pažeidimas, pagal galiojančias tvarkas.
Testavimas bus atliekamas tam, kad būtų suvaldyti susirgimai ir neatsirastų židinių. Vyriausybė leisdama vykdyti pilotinį projektą mūsų mokykloje. Savo sprendimu jau šį trečiadienį pakoreguos karantino sąlygų laikymasį.
Ar testo atlikimo laiką galima rinktis? Kas bus, jei negalėtume atvykti paskirtu laiku?
Testai kaupiniais turės būti atlikti penktadienį ir šeštadienį. Testui bus paskirtas laikas. Jei negalėsite atvykti nurodytu laiku, atvykite bet kuriuo laiku penktadienį arba šeštadienį, tačiau tokiu atveju gali tekti palaukti eilėje. Kitomis dienomis testuotis nebus galima – reikės derinti atskirai.
Ar turi testuotis visa šeima, gavę kvietimus, ar gali pvz. du iš keturių?
Gali ir 2 iš 4. Optimalus kaupinio skaičius yra 3-5 mėginiai viename kaupinyje. Kuo daugiau šeimos narių besitestuojančių, tuo tikslesnė užsikrėtimo ( sirgimo) diagnostika šeimoje. Testas parodo ir besimptomius sirgimus.
Kas bus jei vaikas susirgs? O jei susirgs klasiokas? Ar turės karantinuos visą šeimą? Jei taip - kiek laiko?
Jei klasėje viename iš kaupinių aptinkamas virusas, testuojami visi į tą kaupinį patekę vaikai atskirai, kad būtų galima identifikuoti konkretų sergantį asmenį. Visa klasė išeis izoliuotis 14-ai dienų į nuotolinį mokymą. Po to grįžta atgal į mokyklą ir testuojami kaupinių metodu. Vadovaujamasi Vyriausybės patvirtinta tvarka dėl izoliacijos.

Pakartotiniai tyrimai

Sutinku, kad mano vaikui darytu testą tik tokiu atveju jei tuo metu galėčiau būti šalia savo vaiko. Ar yra tokia galimybė?
Dėl vaikų saugumo nerekomenduojama pašaliniams asmenims lankytis mokykloje. Vaikai patys testų neatlikinės, mėginius ims profesionalai (asmens sveikatos priežiūros specialistai).
Esant susirgimui visa klasė izoliuojasi 10 dienų. Po to pakartotiniai testai. Su sveikais viskas gerai, o ar nebus teigiami testai vėl tiems, kurie sirgo?
Sirgusiems vaikams pasveikimą ir grįžimo į mokyklą laiką nustato gydytojas. Pagal ekspertų rekomendacijas teigiamą testą turėjęs vaikas ir persirgęs COVID nebus testuojamas pakartotinai kaupinių testais tam tikrą laiką.
Ar vaikas galės atsisakyti mokykloje duoti mėginį? Ar visgi jeigu medicinos darbuotoja paprašys konkretaus vaiko, tai jis turės leisti paimti mėginį?
Gali, tačiau testą atlikti rekomenduojama, nes tik tokiu atveju bus galima užtikrinti saugią aplinką mokykloje. Jei vaikas atsisakys ir klasėje bus surastas COVID atvejis šis vaikas privalės izoliuotis su visa klase.
Kaip ir kas atrinks vaikus pakartotiniam tikrinimui, kokiose patalpose jis vyks, kas dalyvaus atliekant tyrimą?
Kaupiniai bus imami klasėje, mėginius tyrimui duos visi klasės vaikai.
Jei atliekant testą vaikas susižeis (pvz. įsidurs skaudžiai, sugalvos į ausį įkišti...) kas bus atsakingas už vaiko nepriežiūrą, ar galios koks nors draudimas?
Vaikas negali susižeisti, nes vaikai savarankiškai testo neatlikinės. Juos į mokyklą atvyks atlikti kvalifikuoti asmens sveikatos priežiūros specialistai.
Ar kaupinių metodu testavimas saugus?
Taip, testavimas visiškai saugus.
Ar kaupinių testavimo metodas yra patikimas? Ir koks yra jo tikslumas?
Patikimas. Tikslumas 95 procentai.
Kaip, kur ir kokiu dažnumu vyks testavimas?
Vėlesnį testavimą (pirmas – kitą penktadienį, ir vėliau maždaug kas savaitę) mokykloje darys atvykę asmens sveikatos priežiūros specialistai. Testuojami klasės vaikai + toje klasėje dirbantys pedagogai.
Koks testavimo procesas mokykloje?
Testas yra labai paprastas ir jį būtų galima darytis ir namuose pačiam. Bet Lietuvos įstatymai sako, kad tai gali daryti tik asmens sveikatos specialistas, todėl maždaug kas savaitę į mokyklą atvyks specialistų komanda, kad galėtų paimti mėginius. Mėginukus ims specialistai mokytojo priežiūroje. Testo paprastumas yra parodomas mokyklos Facebook profilyje
patalpintame filmuke. Štai jo nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=0srn53SHtRY

Įvairūs

Kada bus LRV nutarimas dėl pilotinio projekto? Nes spaudoje minėta kita savaitė ir jei nebus, tada bus pažeidžiamas dabartinis nutarimas?
Ekstremalių situacijų vadovo sutikimas yra, vyriausybė oficialiai pilotinį projektą turėtų patvirtinti 2021 02 17
Vienas tėtis rašo: „kur reikia pranešti, kad aš nesutinku, kad mano asmeniniais duomenimis nebūtu dalinamasi“?
Asmeniniais duomenimis ir taip nebus dalinamasi. Visi duomenys reikalingi norint užsiregistruoti testui. Visi asmenys, kurie tvarkys šiuos duomenis, juos tvarkys pagal visus galiojančius BDAR reglamentus.
Kaip būtų dėl išduotų nedarbingumo pažymėjimų, jei pilotinis projektas startuotų, tačiau vaikas į mokyklą neitų. Ar tokiu atveju būtų paliktas nedarbingumas? Jei turi nedarbingumą iki 28 d., o grįžimas numatytas 22 d., ar reikės uždaryti nedarbingumą ar bus galima jį palikti iki 28 d., leidžiant vaiką į mokyklą
Jeigu kas turite nedarbingumą ir vaiką ruošiatės leisti į mokyklą ne pilną dieną ar nepiną savaitę – tai jo uždarinėti nereikia.
Skip to content