Ką pasirinkti: investuoti pinigus į ugdymą ar sienas?

Gegužės 20-25 dienomis Vilniaus „Genio“ progimnazijoje mokytojų kvalifikacijos tobulinimo stažuotės „Į vaiko asmenybės ūgtį orientuotos mokyklos principai“ metu stažuotojams buvo sudaryta galimybė stebėti ugdymo procesą ir susipažinti su visos dienos mokyklos modelio praktiniu įgyvendinimu.  Vilniaus „Genio“ progimnazijos visos dienos mokyklos modelis savitas tuo, kad čia visą dieną su mokiniais dirba du mokytojai – pagrindinis mokytojas ir mokytojas asistentas. Pasak stažuotojų, mokykla yra puikus pavyzdys, kaip svarbu investuoti pinigus ne į gražias sienas, o į ugdymą.

Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Stankevičienė: „Stažuotės metu teko apsilankyti visuose mokyklos skyriuose ir pastebėti, kad kiekvienas mokyklos skyrius turi savo „veidą“ ir stipriąsias puses. Centro skyriuje galima pasidžiaugti naujai įrengtomis klasėmis, Blindžių skyriuje  – didžiuliu kiemu, Miglos skyriuje –poilsio ir žaidimų erdvėmis. Nors ugdymo aplinkos ir sąlygos kiekviename skyriuje skirtingos, tačiau kiekviename skyriuje galėjome pamatyti įdomias veiklas, susipažinti su savo darbą ir vaikus mylinčiais pedagogais. Aišku, dinamiškesnis ugdymo procesas vyko klasėse, kuriose dirbo mokytojai su savo asistentais. Ypač šauniai bendradarbiavo du mokytojai kūrybinėse dirbtuvėse „Fab Lab“ demonstruodami formaliojo ir neformaliojo ugdymo integravimo galimybes. Du pedagogai vienoje klasėje – tai akivaizdus privalumas, kuris išskiria Vilniaus „Genio“ progimnaziją iš kitų Lietuvos valstybinių mokyklų“.

Panevėžio Aušros progimnazijos pradinių klasių mokytoja Daiva Jankauskienė: „Manau, kad dviejų mokytojų darbas pamokoje – Lietuvos švietimo ateitis. Gaila, kad mūsų valstybė dar nepajėgi pilnai finansuoti tokio tipo Visos dienos mokyklos modelio.  Mokinių tėvams tenka mokėti už paslaugas, kurių nefinansuoja valstybė, bet tai sėkminga tėvelių investicija į vaiko ugdymo(si) sėkmę“.

Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Stankevičienė: „Kitas Vilniaus „Genio“ progimnazijos išskirtinis bruožas – ypatingas dėmesys skiriamas specialiųjų poreikių vaikams. Akivaizdu, kad pagalbos specialistai, globojantys šiuos mokinius, padeda jiems gerai jaustis pamokose ir pagal galimybes pasiekti pačių geriausių rezultatų. Pritaikyta ugdymosi aplinka ir profesionali komanda sukuria didžiulę pridėtinę vertę.“

Vilniaus „Genio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Naujalytė – Žiauberienė: „Į Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas nusprendėme įsijungti dar 2016 m. Tada ir gimė mintis parodyti kitoms Lietuvos mokykloms, kaip jaučiasi ir mokosi vaikas klasėje, kai su juo dirba du mokytojai visą dieną. Kiekviena mokykla yra gera vis kitaip, todėl labai sveikintina idėja sudaryti galimybes mokytojams ir mokykloms mokytis vieniems iš kitų“.

 

Skip to content