Karjeros specialistas

Karjeros specialistė progimnazijoje Rūta Mensonaitė

Kontaktai: el.paštas ruta.mensonaite@gediminoprogimnazija.lt arba per Tamo pranešimus

 

Karjeros specialistė atlieka šias funkcijas:

·       veda grupines konsultacijas karjeros klausimais;

·       skatina mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;

·       plėtoja supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilina gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį;

·       ugdo pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;

·       skatina gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;

·       teikia kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo), profesinio veiklinimo paslaugas mokyklos mokiniams.

Skip to content