Ketvirtokų rezultatai aukštesni negu vidurkis

Pavasarį atliktas tarptautinis (TIMSS) ketvirtų klasių pasiekimų lygio tyrimas parodė, kad mūsų vaikų žinios 10-20 proc. geresnės nei kitų Vilniaus miesto ar Lietuvos mokyklų mokinių. Internetu buvo sprendžiamos matematikos ir gamtos mokslų užduotys. Tyrime atsitiktinės atrankos būdu dalyvavo 51 ketvirtokas (30 proc. visų ketvirtokų). Padėka mokytojams!