Ketvirtokų rezultatai aukštesni negu vidurkis

Pavasarį atliktas tarptautinis (TIMSS) ketvirtų klasių pasiekimų lygio tyrimas parodė, kad mūsų vaikų žinios 10-20 proc. geresnės nei kitų Vilniaus miesto ar Lietuvos mokyklų mokinių. Internetu buvo sprendžiamos matematikos ir gamtos mokslų užduotys. Tyrime atsitiktinės atrankos būdu dalyvavo 51 ketvirtokas (30 proc. visų ketvirtokų). Padėka mokytojams!

Skip to content