Metodinė taryba

 • Erika Margytė, tikybos mokytoja ekspertė (pirmininkė)
 • Neringa Epštein, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Valerija Kvedaravičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Rasa Lapėnienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Giedrė Naruševičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Lina Guobienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
 • Eglė Sandienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 • Vaida Kuncevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Auksė Michailinaitė, istorijos vyresnioji mokytoja
 • Asta Čibirienė, IT vyresnioji mokytoja
 • Rasa Baltrušaitienė, technologijų vyresnioji mokytoja
 • Dolita Gudynienė, geografijos vyresnioji mokytoja

Metodinę tarybą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Kriaučionienė.

Skip to content