Metodinė taryba

 • Rita Kriaučionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (koordinatorė)
 • Erika Margytė, tikybos mokytoja ekspertė (pirmininkė)
 • Neringa Epštein, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Valerija Kvedaravičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Raimonda Toporkovė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 • Giedrė Naruševičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Lina Guobienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
 • Edvinas Šimulynas, vokiečių kalbos mokytojas ekspertas
 • Vaida Kuncevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Auksė Michailinaitė, istorijos vyresnioji mokytoja
 • Angelė Pajėdienė, biologijos mokytoja metodininkė
 • Rasa Baltrušaitienė, technologijų vyresnioji mokytoja
 • Jekaterina Vasilevskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Skip to content