Mokykloje tobulinama specialiųjų poreikių vaikų integracija

Praėjusiais mokslo metais progimnazijos mokytojai dalyvavo tarptautiniame „Erasmus“ KA1 projekte „Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo klasėse: efektyvios mokymo praktikos paieška“. 

Kursuose mokyklos pedagogės sėmėsi gerosios patirties, kaip sėkmingai integruoti specialiųjų poreikių mokinius į ugdymo procesą. Buvo analizuojami vaikų mokymosi, elgesio ir emocijų sutrikimai, fizinės negalios. Specialistai ir psichologai pasidalino patarimais, kaip įvertinti sutrikimų raišką, sukurti gerą mokymosi aplinką, pasirinkti tinkamus mokymo metodus. Akcentuotos motyvacijos, konfliktų sprendimo sistemos, pabrėžta bendravimo su tėvais svarba. 

Sukauptomis žiniomis bei metodais projekto dalyvės dalinosi ir dalinasi su mokyklos bendruomene. O š.m. spalio 29 d. savo įgytomis žiniomis pasidalino ir su platesne auditorija ‒ Vilniaus miesto/rajono pedagogais. Tą dieną progimnazijoje organizuota konferencija „Įtraukusis ugdymas“. Daugiau informacijos apie ją: https://gediminoprogimnazija.lt/priimame-issukius-kiekvienas-vaikas-ugdymo-procese/

Skip to content