Nuolat veikiančios darbo grupės, komisijos

 • Erika Margytė, tikybos mokytoja ekspertė (pirmininkė)
 • Neringa Epštein, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Valerija Kvedaravičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Rasa Lapėnienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Giedrė Naruševičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Lina Guobienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
 • Eglė Sandienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 • Vaida Kuncevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Auksė Michailinaitė, istorijos vyresnioji mokytoja
 • Asta Čibirienė, IT vyresnioji mokytoja
 • Rasa Baltrušaitienė, technologijų vyresnioji mokytoja
 • Dolita Gudynienė, geografijos vyresnioji mokytoja

Metodinę tarybą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Kriaučionienė.

 • Jūratė Paurytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė);
 • Danguolė Baronienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Nijolė Gerasionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Auksė Michailinaitė, istorijos vyresnioji mokytoja;
 • Stasė Žabienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Aldona Navickienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 1. Austė Uždavinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė);
 2. Vitalija Prasauskaitė, pradinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
 3. Vaida Jocienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 4. Neringa Epštein, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 5. Kristina Filipovič, socialinė pedagogė;
 6. Jolanta Ladukienė, socialinė pedagogė;
 7. Rasa Lapėnienė, pradinio ugdymo mokytoja;
 8. Ieva Lemešiūtė, specialioji pedagogė;
 9. Kristina Morkūnienė, vyresnioji logopedė;
 10. Danutė Partauskienė, vyresnioji logopedė, vyresnioji specialioji pedagogė;
 11. Ieva Paulikaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 12. Jevgenija Puriuškienė, psichologė;
 13. Eglė Sandienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
 14. Dorota Skrebė, psichologė;
 15. Reda Stankevičienė, psichologė;
 16. Dagna Švedaitė, vyresnioji socialinė pedagogė;
 17. Audronė Vasiliauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Vaiko gerovės komisijos metų veiklos planas

Informacija atnaujinta 2020-09-15

 • Stasė Žabienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė (pirmininkė)
 • Lina Guobienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja (sekretorė)
 • Vaida Jocienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Margarita Viesulienė, muzikos mokytoja metodininkė
Skip to content