Pranešimas dėl priėmimo dokumentų

Informuojame, kad mokymo sutarčių pasirašymas vyks  nuo  birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Atkreipiame dėmesį, kad sutartį su progimnazija gali sudaryti tik tėvai arba vaiko globėjai, kuriems globos teisė nustatyta teisės aktų numatyta tvarka.

Mokymo sutartį galima pasirašyti:

  1. Elektroniniu parašu*:

Norėdami pasirašyti mokymo sutartį elektroniniu parašu turite užpildyti patvirtintą mokymo pagal pradinio ugdymo programą  (jei mokinys priimtas į 1-4 klasę) arba mokymo pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį  (jei mokinys priimtas į 5-8 klasę) sutarties formą.

Mokymo sutartį pasirašyti elektroniniu parašu, jei:

  • turite asmens tapatybės kortelę su elektroniniu parašu;
  • turite mobilųjį parašą;
  • turite elektroninį parašą USB laikmenoje.

Dokumentą pasirašyti elektroniniu parašu galite:

Užpildytą ir pasirašytą elektroniniu parašu sutartį, užpildytą ir pasirašytą dorinio ugdymo dalyko pasirinkimo formą bei kitus privalomus pateikti dokumentus atsiųsti e.

paštu info@gediminoprogimnazija.lt

Progimnazijos direktoriaus pasirašyta ir užregistruota mokymo sutartis bus nusiųsta mokinio atstovui nurodytu e. paštu.

2. Atvykus į Progimnazijos Centro skyrių (Lukiškių skg. 5):

  • Mokinių, priimtų į 5-8 klases atvykti pasirašyti mokymo sutarčių gali nuo birželio 15 d. iki birželio 19 d. nuo 8.00 iki 16.00 val.
  • Mokinių, priimtų į 1-4 klases atvykti pasirašyti mokymo sutarčių gali nuo birželio 22 d. iki birželio 30 d. nuo 8.00 iki 16.00 val.

Atvykstantys asmenys turi laikytis saugumo reikalavimų: dėvėti apsauginę veido kaukę, laikytis bent  metro atstumo, laikytis čiaudėjimo bei kosėjimo etiketo, turėti savo rašymo priemonę.

Tėveliai, negalintys atvykti pasirašyti ugdymo(si) sutarties nurodytu laiku, turi informuoti progimnaziją e. paštu info@gediminoprogimnazija.lt apie sutarties pasirašymo termino atidėjimą.

 Atvykus pasirašyti ugdymo(si) sutartis prašome pateikti šiuos dokumentus:

Pradinis ugdymas  (1-4 klasė):
1 klasė 1.   Vaiko gimimo liudijimo kopija

2.   Galiojančios pažymos dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopija (jei yra išduota)

3.   Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendacija ar kitas priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantis dokumentas

2-4 klasė 1.     Vaiko gimimo liudijimo kopija

2.     Galiojančios pažymos dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopija (jei yra išduota)

3.     Mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašas (jei yra išduotas ugdymo įstaigos)

Pagrindinis ugdymas (5-8 klasė):
5 klasė 1.     Vaiko gimimo liudijimo kopija

2.     Galiojančios pažymos dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopija (jei yra išduota)

3.     Pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopija

4.     Mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašas (jei yra išduotas ugdymo įstaigos)

6-8 klasė 1.     Vaiko gimimo liudijimo kopija

2.     Galiojančios pažymos dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopija (jei yra išduota)

3.     Mokymosi pasiekimų pažymėjimas (arba patvirtintas mokymosi pasiekimų  suvestinės išrašas iš e. dienyno) už kiekvienus pagrindinio ugdymo mokslo metus (jei yra išduotas ugdymo įstaigos)

 

Skip to content