Priėmimas

Informuojame, kad prašymus dėl Priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas bus galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

2019 m. mokinių priėmimo komisiją sudaro:

  • Jūratė Paurytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);
  • Dorota Voitukovič – psichologė (sekretorė);
  • Asta Čibirienė – IT vyresnioji mokytoja;
  • Dolita Gudynienė – geografijos vyresnioji mokytoja;
  • Danguolė Baronienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės tarybos narė.

Informuojame, kad mokykla siųs kvietimus, o tėvai tvirtins kvietimus per E.sistemą tokiu grafiku:

E. prašymai Kvietimai
Tėvai pildo/koreguoja Mokykla siunčia kvietimus Tėvai tvirtina kvietimus
Iki birželio 5 d. Birželio 6 – 10 d.
Nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Iki birželio 12 d. Birželio 13 – 16 d.
Birželio 17 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Nuo birželio 18 d. iki birželio 20 d. Birželio 21 d. (į laisvas vietas) Birželio 22 – 24 d.
Birželio 25 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų
Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 15 d. Rugpjūčio 27 d. (į laisvas vietas) Rugpjūčio 28 – 29 d.
Rugpjūčio 30 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų

Patvirtinti Tarybos sprendimai – Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai.

Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2019/2020 mokslo metams skelbiama interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt

Skip to content