Psichologinė pagalba

Psichologo konsultaciją gali gauti visi Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos bendruomenės nariai, susidūrę su psichologine problema, kurios negali išspręsti patys. Mokinių atveju, jei problemos negali išspręsti patys ir su tėvų (globėjų,, rūpintojų) pagalba.

Mokinių konsultavimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai) susisiekia su Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos psichologu el. paštu arba el. dienyno priemonių pagalba. Laiške tėvai (globėjai, rūpintojai) nurodo mokinio, dėl kurio kreipiamasi, vardą, pavardę ir klasę, kurioje mokosi, o taip pat trumpai aprašo problemos pobūdį. Psichologas paskiria susitikimo laiką. Susitikimo metu aptariama problema, suformuluojami lūkesčiai psichologo darbui bei numatomas veiksmų planas problemai spręsti. Esant individualių konsultacijų su vaiku poreikiui, tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašo nustatytos formos sutikimą dėl psichologinio konsultavimo. Pagal numatytą tvarkaraštį vykdomos(-a) konsultacijos(-a). Bendradarbiaujama su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai) susisiekia su Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos psichologu el. paštu arba el. dienyno priemonių pagalba. Laiške tėvai (globėjai, rūpintojai) aprašo problemos pobūdį. Psichologas paskiria susitikimo laiką. Vykdomos(-a) konsultacijos(-a).

Pedagogų ir kitų mokyklos darbuotojų konsultavimas

Pedagogai ar kiti mokyklos darbuotojai susisiekia su Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos psichologu el. paštu arba el. dienyno priemonių pagalba. Laiške aprašo problemos pobūdį. Psichologas paskiria susitikimo laiką. Vykdomos(-a) konsultacijos(-a).

Psichologinę pagalbą Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje teikia:

 

Progimnazijos skyrius Psichologo vardas, pavardė Psichologo kontaktinis el. paštas
Centro skyrius Deimantė Šlapikaitė deimante.slapikaite@gediminoprogimnazija.lt
Centro skyrius Brigita Kumpiniauskaitė brigita.kumpiniauskaite@gediminoprogimnazija.lt
Miglos skyrius (I,II,III) Ingrida Stasytienė ingrida.stasytiene@gediminoprogimnazija.lt
Blindžių skyrius (II,IV,V) Lidija Janušonienė lidija.janusoniene@gediminoprogimnazija.lt
Žvejų skyrius (I) Lidija Janušonienė lidija.janusoniene@gediminoprogimnazija.lt
Skip to content