Savivalda

Progimnazijos taryba
 • Ruškienė Urtė – Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijas pirmininkė (el.p. taryba@gediminoprogimnazija.lt )
 • Jocienė Vaida
 • Kaminskienė Lina
 • Kavoliūnas Daumantas
 • Lebedevienė Renata
 • Nenienė Živilė
 • Rusteikienė Andželika
 • Savukynas Jonas
 • Strazdė Dovilė
 • Šarko Purkevičienė Asta
 • Vasiliauskienė Audronė
 • Vitaitė Eglė
 • Urtė Juodytė
 • Liepa Apanavičiūtė
 • Jonas Savukynas
Progimnazijos tarybos nuostatai

Informacija atnaujinta 2024-01-26

Tėvų taryba Progimnazijos mokinių tėvų taryba sudaroma iš visų klasių tėvų susirinkimų deleguotų atstovų – klasių komitetų pirmininkų arba juos pavaduojančių asmenų.

 

Tėvų tarybos pirmininkas – Daumantas Kavoliūnas

Tėvų tarybos veiklos reglamentas

Informacija atnaujinta 2022-10-26

Skip to content