Sėkminga penktokų adaptacija

Perėjimas iš pradinio ugdymo į pagrindinį yra ryškus pokytis vaiko gyvenime. Šiuo laikotarpiu penktokai susiduria su naujais dalykais, tokiais kaip: nauja auklėtoja, daugiau mokytojų, nauji klasės draugai ar nauja mokykla. Šiuos pokyčius dažniausiai lydi patiriamas nerimas, įtampa, baimė ar nesaugumo jausmas. Penktokai yra pasiekę vaikystės ir paauglystės ribą – tai metas, kai vaikai pradeda įsisąmoninti save, todėl gali tapti nerangūs ir drovūs. Dėl brendimo sukeltų organizmo pakitimų apie vienuoliktuosius metus vaikų elgesys pasikeičia: nuotaika – nepastovi, reagavimas į įvairius dirgiklius – kartais perdėtai jautrus.

Adaptacija – žmogaus prisitaikymas prie kintančių gyvenimo sąlygų, besikeičiančios aplinkos, kuri siejasi su nerimu, nesaugumu ir grėsmės jausmu.

Dažniausiai penktokų adaptacija trunka 5-6 savaites. Todėl reikia žinoti, kad:

 • Pirmaisiais mėnesiais penktokai gali būti neramūs, drovūs arba pernelyg atsipalaidavę ir triukšmingi
 • Jie gali būti išsiblaškę, užmaršūs ar vangūs
 • Kartais sutrinka miegas ir apetitas
 • Daugeliui tokie sutrikimai išnyksta po 2–4 savaičių. Vis dėlto yra mokinių, kuriems adaptacijos periodas tęsiasi 2–3 mėnesius
 • Vienokius ir kitokius pokyčius patiria 70–80% mokinių, kas yra normali adaptacijos proceso dalis

Kaip elgtis ir ką daryti periodu?

 • Bendraukite ir bendradarbiaukite su klasės auklėtoja. Įsitraukite į mokyklos veiklas.
 • Padėkite vaikui išlaikyti ramią, saugią vaiko aplinką bei tikslią dienotvarkę, t.y. elgtis taip, kad penktokas nuolat jaustų tėvų rūpinimąsi ir paramą.
 • Pasiteirauti, kaip vaikui sekėsi mokykloje, ką jis naujo sužinojo, kas buvo sunku ir lengva, su kuo jis daugiausiai bendrauja, kas patinka ar nepatinka mokykloje, ko jam norėtųsi ir pan.
 • Padrąsinkite ir palaikykite savo vaiką. Pagirkite už gerai atliktą užduotį, namų darbus. Jei vaikui nepavyko sėkmingai atlikti užduoties – padrąsinkite ir įvertinkite vaiko pastangas.
 • Būtina pastebėti vaiko pasiekimus, pagirti už nuopelnus ir darbą. Mokymosi nesėkmės irgi veikia vaiko asmenybę, lemiančios nepalankius tolesniam vaiko mokymuisi ir socialinei adaptacijai bruožus. Čia svarbu su pačiu vaiku aptarti: kas trukdė sėkmingai dirbti, kaip kitą kartą to būtų galima išvengti, paaiškinti, kad normalu klysti bei iš klaidų mokytis.
 • Jūsų vaikas yra individualus, todėl nelyginkite jo su kitais vaikais, pavyzdžiui, pasiekimų srityje. Lyginimas gali sukelti ne norą stengtis, bet nepasitikėjimą savimi, pyktį ar norą priešintis.

Jei adaptacijos periodas užsitęsė ir mokinio elgesio pasikeitimai trukdo jo įprastam gyvenimo būdui bei psichosocialinei raidai, būtina nedelsiant pasikonsultuoti su mokyklos psichologu ar socialiniu pedagogu.

Skip to content