Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija dalyvaus Vilniaus švietimo pažangos centro organizuojamame ir Vilniaus savivaldybės finansuojamame projekte „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“. Projekte dalyvaujantys šešių pradinių klasių ir penkių penktų klasių mokiniai bei matematikos mokytojai galės naudotis platforma Eduten Playground, skirta matematikos mokymui(si), bus užtikrintas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir visokeriopa pagalba.

Eduten Playground platforma, pagrįsta matematikos didaktikos bei pedagogikos tyrimais, yra plėtojama Suomijoje jau 8 metus ir naudojama daugiau negu 40 kitų šalių. Šioje platformoje daug žaidybinių elementų, naudojama dirbtinio intelekto metodai mokinių mokymo(si) sunkumų diagnostikai, inovatyvesnis mokytojų darbas.

Progimnazija džiaugiasi suteikta galimybe išbandyti šią platformą. Ateityje, jei šios platformos naudojimas pateisins lūkesčius ir duos aiškių teigiamų matematikos mokymo(si) rezultatų, mokykla svarstytų galimybę papildomai įsigyti licencijų. 

Skip to content