Socialinė pedagoginė pagalba

Pagrindinės socialinio pedagogo funkcijos yra padėti įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai, vykdyti prevencinę ir  šviečiamąją veiklas.

Mokiniams:

–          jei nori pasidžiaugti savo sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais;

–          kyla sunkumų ir nori apie tai pasikalbėti, reikia pagalbos ieškant sprendimų;

–          turi idėjų ir nori jas įgyvendinti progimnazijoje.

Tėvams (globėjams, rūpintojams) / mokytojams:

–          vaikas progimnazijoje susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar su Jūsų pagalba išspręsti negali;

–          progimnazijoje vaikas patiria patyčias ar smurtą;

–          susiduriate su mokymosi ar elgesio problemomis;

–          reikalinga pagalba bendradarbiaujant su mokytojais, mokiniais ar kitais specialistais;

–          ieškote informacijos apie kitas institucijas teikiančias socialinę, psichologinę ir kitą pagalbą vaikui;

–          vaikui nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai;

–          susiduriate su sunkumais sprendžiant konfliktines situacijas tarp mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų).

Sutikote bent su vienu teiginiu, kviečiame susitikti su progimnazijos socialiniu pedagogu, pasikalbėti ir surasti tinkamiausią pagalbos teikimo variantą.

Socialinę pedagoginę pagalbą Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje teikia:

 

Progimnazijos skyrius Socialinio pedagogo vardas, pavardė Socialinio pedagogo el. paštas
Blindžių skyrius (I,III,V) Erika Virbalaitė erika.virbalaite@gediminoprogimnazija.lt
Miglos skyrius (III,IV; V) Jolanta Ladukienė jolanta.ladukiene@gediminoprogimnazija.lt
Centro skyrius (IV) Erika Virbalaitė erika.virbalaite@gediminoprogimnazija.lt
Žvejų skyrius (II) Erika Virbalaitė erika.virbalaite@gediminoprogimnazija.lt
Skip to content