Administracija

DIREKTORIUS
Rimantas Remeika Tel. +370 684 61596, el. p. info@gediminoprogimnazija.lt

2019 m. veiklos ataskaita
2020 m. veiklos ataskaita
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI UGDYMUI
Rita Kriaučionienė
Austė Uždavinytė
Jūratė Paurytė
Rasa Gruodytė
Tel. +370 684 61596, el. p. rita.kriaucioniene@gediminoprogimnazija.lt
Tel. +370 684 61596, el. p. auste.uzdavinyte@gediminoprogimnazija.lt
Tel. +370 645 51381, el. p. jurate.pauryte@gediminoprogimnazija.lt
Tel. +370 645 51378, el. p. rasa.gruodyte@gediminoprogimnazija.lt
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI ŪKIO REIKALAMS
Sigitas Gaidys
Paulius Zykas
El. p. sigitas.gaidys@gediminoprogimnazija.lt
El. p. paulius.zykas@gediminoprogimnazija.lt
RAŠTINĖS DARBUOTOJAI
Olga Mackelo
Ieva Šukutienė
Raštinės vadovė, tel. nr.: +370 68461596, el. p. olga.mackelo@gediminoprogimnazija.lt
Sekretorė, tel. nr.: +370 684 61596, el. p. ieva.sukutiene@gediminoprogimnazija.lt