Laisvos darbo vietos

Darbo skelbimas mokytojo padėjėjo pareigoms užimti

Įstaiga: Vilniaus kunigaikščio Gedimino  progimnazija

Adresas: Miglos g. 1A, Vilnius

Darbo sutartis:  neterminuota

Darbo užmokestis (bruto už 0,5 etato): 440 eur./mėn.

Darbo krūvis:  0,5 etatas (darbas su 1-2 specialiuosius poreikius turinčiais vaikais).

Darbo laikas: darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas;
 • gebėti dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta technika;
 • puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Privalumai: darbo patirtis

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Motyvacinis laiškas.
 6. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami siunčiant el. pašto adresu jurate.pauryte@gediminoprogimnazija.lt su nuoroda „Mokytojo padėjėjas“

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus.

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 864551381

Darbo skelbimas socialinio pedagogo pareigoms užimti

Įstaiga: Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija

Adresas: Lukiškių skg. 5, Vilnius

Darbo sutartis:  neterminuota

Darbo krūvis: 1,0 etatas.

Darbo užmokestis (bruto): 1036 – 1457 eur./mėn. (priklausomai nuo kvalifikacijos ir pedagoginio darbo stažo).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas pagal specialybę,
 • socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas;
 • puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Privalumai: darbo patirtis

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Motyvacinis laiškas.
 6. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami siunčiant el. pašto adresu info@gediminoprogimnazija.lt su nuoroda „Socialinis pedagogas“

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus.

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonu 868461596.

Darbo skelbimas psichologo pareigoms užimti

Įstaiga: Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija

Adresas: Miglos g. 1A, Vilnius

Darbo sutartis:  neterminuota

Darbo užmokestis (bruto): 1036 – 1457 eur/mėn (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos)

Darbo krūvis: 1 etatas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu pagal specialybę,
 • psichologo kvalifikacinė kategorija;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas su vaikais ir jų tėvais, raštvedybos išmanymas;
 • puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Privalumai: darbo patirtis

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Gyvenimo aprašymas.
 3. Motyvacinis laiškas.
 4. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami siunčiant el. pašto adresu jurate.pauryte@gediminoprogimnazija.lt su nuoroda „Psichologas“

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus.

Informacija telefonu apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 864551381

Darbo skelbimas specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Įstaiga: Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija

Adresas: Miglos g. 1A, Vilnius

Darbo sutartis:  neterminuota

Preliminarus darbo krūvis: 0,75  etato.

Darbo užmokestis (bruto už 0,75 etato): 721 – 1016 eur./mėn. (priklausomai nuo suteiktos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas pagal specialybę,
 • specialiojo pedagogo kvalifikacinė kategorija;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas;
 • puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Privalumai: darbo patirtis

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Motyvacinis laiškas.
 6. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami siunčiant el. pašto adresu jurate.pauryte@gediminoprogimnazija.lt su nuoroda „Specialusis pedagogas“

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus.

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 864551381.

Skip to content