Nuolat veikiančios darbo grupės, komisijos

 • Erika Margytė, tikybos mokytoja ekspertė (pirmininkė)
 • Neringa Epštein, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Valerija Kveadravičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Rasa Lapėnienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Giedrė Naruševičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Lina Guobienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
 • Eglė Sandienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 • Gintautė Ulindienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 • Auksė Michailinaitė, istorijos vyresnioji mokytoja
 • Asta Čibirienė, IT vyresnioji mokytoja
 • Rasa Burkaitė, technologijų vyresnioji mokytoja
 • Dolita Gudynienė, geografijos vyresnioji mokytoja

Metodinę tarybą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Kriaučionienė.

 • Jūratė Paurytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė);
 • Danguolė Baronienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Nijolė Gerasionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Auksė Michailinaitė, istorijos vyresnioji mokytoja;
 • Stasė Žabienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Aldona Navickienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Austė Uždavinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė);
 • Rasa Tenenytė, pradinio ugdymo mokytoja (sekretorė);
 • Dorota Voitukovič, psichologė;
 • Neringa Epštein, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Dagna Švedaitė, vyresnioji socialinė pedagogė;
 • Raimonda Vaičelienė, socialinė pedagogė metodininkė;
 • Asta Šarko-Purkevičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Audronė Vasiliauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Ieva Lemešiūtė, specialioji pedagogė;
 • Jolanta Ladukienė, socialinė pedagogė;
 • Ieva Paulikaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • Rasa Burkaitė, vyresnioji technologijų mokytoja;
 • Danutė Partauskienė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė;
 • Jevgenija Puriuškienė, psichologė;
 • Vaida Jocienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Kristina Morkūnienė, vyresnioji logopedė.

Vaiko gerovės komisijos metų veiklos planas

 • Stasė Žabienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė (pirmininkė)
 • Lina Guobienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja (sekretorė)
 • Vaida Jocienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Margarita Pičuginaitė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Margarita Viesulienė, muzikos mokytoja metodininkė