Savivalda

Progimnazijos taryba
 • Irma Marcinkienė, atstovaujanti tėvams (tarybos pirmininkė)
 • Stasė Žabienė, atstovaujanti mokytojams (tarybos sekretorė)
 • Diana Andrulienė, atstovaujanti tėvams
 • Danguolė Bublienė, atstovaujanti tėvams
 • Dolita Gudynienė, atstovaujanti mokytojams
 • Joana Lukošienė, atstovaujanti mokytojams
 • Auksė Michailinaitė, atstovaujanti mokytojams
 • Simonas Mockevičius, atstovaujantis tėvams
 • Arūnas Penkaitis atstovaujantis tėvams
 • Živilė Sadeckienė, atstovaujanti mokytojams
 • Mokinių atstovas (Mokinių tarybos pirmininkas)
 • Mokinių atstovas (deleguotas mokinių tarybos, 2019-11-18 mokinių tarybos protokolas Nr. 1)
 • Mokinių atstovas (deleguotas mokinių tarybos, 2019-11-18 mokinių tarybos protokolas Nr. 1)
Tėvų taryba Progimnazijos mokinių tėvų taryba sudaroma iš visų klasių tėvų susirinkimų deleguotų atstovų – klasių komitetų pirmininkų arba juos pavaduojančių asmenų.

 

Tėvų tarybos pirmininkas – Arūnas Penkaitis

El. p. arunas.penkaitis@gmail.com
Mob.: +370 655 33121

Tėvų tarybos veiklos reglamentas