Teisinė informacija

  1. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos veiklos reglamentas
  2. Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas
  3. Mokinių asmens bylų ir klasės segtuvų formavimo tvarkos aprašas
  4. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas
  5. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
  6. Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai