Progimnazijos dokumentai

 1. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos veiklos reglamentas
 2. Mokyklinės uniformos dėvėjimo reglamentas
 3. Mokinio elgesio taisyklės
 4. Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas
 5. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos vertinimo tvarkos aprašas 1-4 kl.
 6. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos vertinimo tvarkos aprašas 5-8 kl. (2023 m. redakcija)
 7. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos vertinimo tvarkos aprašas 5-8 kl. (2022 m. redakcija)
 8. Socialinės veiklos vykdymo tvarka
 9. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos integracijos ir integruojamųjų programų į ugdymo turinį integravimo aprašas
 10. Progimnazijos paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas
 11. Ekstremalių situacijų priemonių planas
 12. Progimnazijos tarybos nuostatai
 13. Tėvų tarybos veiklos reglamentas
 14. Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
 15. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos ugdymo(-si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
 16. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas
 17. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
 18. Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai
 19. Popamokinės veiklos ir renginių organizavimo aprašas
 20. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
 21. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas
 22. Krizių valdymo tvarkos aprašas
 23. Vidaus kontrolės politika
 24. Finansų kontrolės taisyklės
 25. Psichosocialinio saugumo aprašas
Skip to content