Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija naudoja elektroninį dienyną „EDUKA“.

 

Prisijungimas prie elektroninio dienyno „Eduka“

 

Su Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos elektroninio dienyno tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

 

Su Elektroninio dienyno „Eduka“ naudotoju vadovu mokytojams galite susipažinti čia

 

Kilus klausimams dėl elektroninio dienyno „Eduka“, maloniai prašome kreiptis į progimnazijos elektroninio dienyno administratorių elektroniniu paštu ieva.sukutiene@gediminoprogimnazija.lt

Pamoka Lukiškių skg. 5 skyrius
1 klasės 2-4 klasės 5-8 klasės
1 8.00-8.35 8.00-8.45 8.00-8.45
2 9.00-9.35 8.55-9.40 8.55-9.40
3 9.50-10.25 9.50-10.35 9.50-10.35
4 10.40-11.15 11.05-11.50 11.05-11.50
5 11.35-12.10 12.20-13.05 12.20-13.05
6 13.15-14.00 13.15-14.00
7 14.10-14.55

 

Pamoka Miglos g. 1A skyrius
1 klasės 2-4 klasės
1 8.00-8.35 8.00-8.45
2 9.00-9.35 9.00-9.45
3 9.50-10.25 10.05-10.50
4 10.40-11.15 11.00-11.45
5 11.35-12.10 12.05-12.50
6 13.00-13.45
7

 

Pamoka Blindžių g. 3 skyrius
1 klasės 2-4 klasės
1 8.00-8.35 8.00-8.45
2 9.00-9.35 9.00-9.45
3 10.05-10.40 10.05-10.50
4 11.00-11.35 11.00-11.45
5 12.05-12.40 12.05-12.50
6 13.00-13.45
7
 

Atostogos

 

 

Atostogų pradžia

 

 

Atostogų pabaiga

 

Rudens atostogos

2020 lapkričio 3 d.

2020 lapkričio 6 d.

Žiemos (Šv. Kalėdų) atostogos

2020 gruodžio 23 d.

2020 gruodžio 31 d.

Žiemos atostogos

2021 vasario 15 d.

2021 vasario 19 d.

Pavasario (Šv. Velykų) atostogos

2021 balandžio 6 d.

2021 balandžio 9 d.

PATVIRTINTA
Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos
direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. VT-46

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos (toliau – Progimnazijos) mokinių uniformos komplekto sudėtį, jos įsigijimo bei dėvėjimo tvarką, atsakomybę bei šios tvarkos laikymosi kontrolę.
2. Uniforma įvedama siekiant ugdyti mokinių pagarbą Progimnazijai ir jos tradicijoms, formuoti pozityvų Progimnazijos įvaizdį visuomenėje, suvienyti įvairių socialinių grupių mokinius ir mažinti jų socialinę atskirtį, ugdyti mokinių elgesio kultūrą bei estetinį skonį.
3. Reglamentas parengtas atsižvelgiant į Progimnazijos tarybos posėdžio 2017 m. rugsėjo 28 d. protokolą Nr. 9 bei progimnazijos bendruomenės pritarimą.
4. Mokyklinės uniformos privalomos visiems Progimnazijos mokiniams. Uniformos dėvėjimas yra mokinio pareiga, tai – pagarbos išraiška mokymo įstaigai, bendramoksliams, pedagogams.

II SKYRIUS
MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA

5. Mokiniai privalo kasdien dėvėti uniformą.
6. Be uniformos mokiniai gali atvykti per edukacines / netradicinio ugdymo dienas, išvykas ir ekskursijas, švaros akcijas.

III SKYRIUS
MOKYKLINĖS UNIFORMOS KOMPLEKTAS

7. Kasdienė uniforma dėvima darbo dienomis visą mokslo metų laikotarpį. Ją sudaro:

Privaloma dalis
Mergaitėms Berniukams
➢ Raudonas languotas sarafanas arba sijonas ➢ Tamsios spalvos klasikinės formos medvilninės kelnės.
➢ Tamsios spalvos klasikinės formos medvilninės kelnės ➢ Mėlynas švarkas su progimnazijos emblema
➢ Mėlynas švarkas su progimnazijos emblema ➢ Mėlynas megztukas su sagomis (džemperis) su progimnazijos emblema
➢ Mėlynas megztukas su sagomis (džemperis) su progimnazijos emblema ➢ Vienspalviai šviesūs (balti, melsvi arba gelsvi) marškinėliai ar marškiniai
➢ Vienspalviai šviesūs (balti, melsvi arba gelsvi) marškinėliai ar marškiniai

8. Uniforma visada turi būti švari ir tvarkinga.

IV SKYRIUS
UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA, MOKINIŲ SKATINIMAS BEI ATSAKOMYBĖ

9. Progimnazijos mokytojai, klasių vadovai, administracijos darbuotojai ir Mokinių aktyvas kontroliuoja, ar mokiniai dėvi uniformas. Jie gali organizuoti periodinius uniformų dėvėjimo patikrinimus.
10. Mokytojas, pastebėjęs mokinį be uniformos, informuoja klasės vadovą, kuris apie nustatytos tvarkos pažeidimą praneša mokinio tėvams (globėjams).
11. Jei mokinys nedėvi uniformos, klasės vadovas taiko prevencinio poveikio priemones: kalbasi su mokiniu, jo tėvais (globėjais), organizuoja socialinio pedagogo pokalbį su mokiniu ir jo tėvais (globėjais).
12. Mokinius, kasdien dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina žodiniu pagyrimu, pareiškia padėkas mokinių tėvams (globėjams).

V SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMAS

13. Už mokinių uniformų įsigijimą laiku atsakingi mokinių tėvai.
14. Mokyklines uniformas mokinių tėvai (globėjai) gali įsigyti 8ToGo parduotuvėje: interneto svetainės adresas https:/8togo.lt, tel. nr. 8 68267701, el. p. info@8togo.lt

Literatūros kūriniai, įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas

Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas

 

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 1-2 KLASEI

 1. Bisset D. Aukštyn kojom.
 2. Degutytė J. Pelėdžiuko sapnas.
 3. Kasparavičius K. Trumpos istorijos (ar kitas pasirinktas kūrinys).
 4. Mašiotas P. Kai aš mažas buvau.
 5. Mašiotas P. Pajūriais pamariais.
 6. Matutis A.Pasirinkti eilėraščiai.
 7. Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).
 8. Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz. iš knygos Gulbė karaliaus pati).
 9. Preussler O. Vaiduokliukas (ar kitas pasirinktas kūrinys).
 10. Rodari G. Džipas televizoriuje.
 11. Rodari G. Pasakos telefonu.
 12. Skučaitė R. Pasirinkti eilėraščiai.
 13. Tamulaitis V. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.
 14. Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 3-4 KLASEI

 1. Degutytė J. Nepalik manęs.
 2. Degutytė J. Pasirinkti eilėraščiai.
 3. Geda S. Pasirinkti eilėraščiai.
 4. Gutauskas L. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
 5. K. Andersenas. Bjaurusis ančiukas.
 6. Lindgren A. Emilis iš Lionebergos.
 7. Lindgren A. Pepė Ilgakojinė.
 8. Martinaitis M. Pelenų antelė.
 9. Nöstlinger Ch. Ateina šuo!
 10. Nöstlinger Ch. Nykštukas galvoje.
 11. Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos Sužeistas vėjas).
 12. Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
 13. Saja K. Ei, slėpkitės!
 14. Vaičiulaitis A. Pasirinkta pasaka.
 15. Vainilaitis M. Bruknelė.
 16. Vilimaitė B. Pasirinktas apsakymas.
 17. Žilinskaitė V. Kelionė į Tandadriką (ar kitas pasirinktas kūrinys).

PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 5 KLASEI

 1. Černiauskas R. Slieko pasaka.
 2. Lindgren A. Rasmusas Klajūnas ( arba kitas pasirinktas autorės kūrinys).
 3. Twain M. Tomo Sojerio nuotykiai.
 4. Vilė Vėl. Kaip mes išgarsėjome.

REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 5 KLASEI

 1. Biliūnas J. Joniukas.
 2. Biliūnas J. Kūdikystės sapnai.
 3. Boruta K. Jurgio Paketurio klajonės.
 4. Čiurlionienė-Kymantaitė S. Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių.
 5. Dautartas V. Žydrieji jungos.
 6. De Jong M. Gandralizdis ant stogo.
 7. Degutytė J. Šaltinėlis.
 8. Dickens Ch. Oliverio Tvisto nuotykiai.
 9. Erlickas J. Bilietas iš dangaus arba Erlickas J. Bobutė iš Paryžiaus (pasirinkti eilėraščiai).
 10. Giedrius A.Tautos pasakos.
 11. Giedrius A. Sutemų šnekos.
 12. Gudonytė K. Ida iš šešėlių sodo.
 13. Gulbė karaliaus pati: lietuvių liaudies pasakos.
 14. Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai).
 15. Landsbergis V. V. Arklio Dominyko meilė.
 16. Landsbergis V. V. Obuolių pasakos.
 17. Landsbergis V. V. Rudnosiuko istorijos.
 18. Lietuviškos pasakos.
 19. Lindgren A. Ronja plėšiko duktė.
 20. Milosz O. Lietuviškos pasakos.
 21. Morkūnas G. Grįžimo istorija.
 22. Morkūnas G. Vasara su katšuniu.
 23. Negirdėtos neregėtos pasakos.
 24. Rimšas R. Ne Karibų kruizas.
 25. Saja K. Būrimas obuolio sėklom.
 26. Saja K. Vėjo pamušalas.
 27. Skučaitė R. Žaidžiu lietuvišku žodžiu.
 28. Spalis R. Gatvės berniuko nuotykiai.
 29. Stebuklingas žodis: lietuvių liaudies pasakos.
 30. Stevenson R. L. Lobių sala.
 31. Vaičiulaitis A. Pasakos.
 32. Vaildas O. Laimingasis princas.
 33. Valančius M. Mikė Melagėlis.
 34. Vilimaitė B. Čiuožyklos muzika.
 35. Zobarskas S. Ganyklų vaikai.

PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 6 KLASEI

 1. Marshall A. Aš moku šokinėti per balas.
 2. Sruoga B. Giesmė apie Gediminą.
 3. Tolkien J. R. R. Hobitas, arba Ten ir Atgal.

REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 6 KLASEI

 1. Babbitt N. Amžinieji Takiai.
 2. Burnett F. H. Paslaptingas sodas.
 3. Caroll L. Alisa stebuklų šalyje.
 4. Černiauskaitė L. S. Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis.
 5. De Amici E. Širdis.
 6. DiCamillo K. Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė.
 7. Donnelly E. Sudie, seneli, ištariau aš tyliai.
 8. Kadaise ir akmenys augo: lietuvių etiologinės sakmės.
 9. Kai milžinai gyveno: padavimai apie miestus, ežerus, kalnus, akmenis.
 10. Korčakas J. Karalius Motiejukas Pirmasis.
 11. Lagerliof S. Stebuklingosios Nilso kelionės.
 12. Lewis C. S. Narnijos kronikos. Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta.
 13. Lindgren A. Broliai Liūtaširdžiai.
 14. Lindgren A. Mijo, mano Mijo.
 15. Montgomery L. M. Anė iš Žaliastogių.
 16. Morkūnas G. Blusyno pasakojimai.
 17. Paterson K. Kaip ir žvaigždės.
 18. Paterson K. Smarkuolė Gilė Hopkins.
 19. Paterson K. Tiltas į Terabitiją.
 20. Pearce P. Tomo vidurnakčio parkas.
 21. Porter E. H. Poliana.
 22. Ramonas A. Vilniaus legendos.
 23. Spyri J. Heida.
 24. Šatrijos Ragana. Lietuvos senovės istorijos pasakos.
 25. Vilimaitė B. Užpustytas traukinys.
 26. Vilniaus padavimai.
 27. Žemės atmintis: lietuvių liaudies padavimai.

PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 7 KLASEI

 1. Binkis K. Atžalynas.
 2. Mekas J. Laiškai iš Niekur (ištraukos).
 3. Saint-Exupéry A. de. Mažasis princas.
 4. Šalčius M. Svečiuose pas keturiasdešimt tautų (ištraukos).

REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 7 KLASEI

 1. Adomaitytė G. Laumžirgių namai.
 2. Andriušis P. Kelionių užrašai (ištraukos).
 3. Boruta K. Šiaurės kelionės.
 4. Bradbury R. Pienių vynas.
 5. Burgess M. Vilko kauksmas.
 6. Defo D. Robinzonas Kruzas.
 7. Gaarder J. Kortų paslaptis.
 8. Ivanauskaitė J. Kelionių alchemija.
 9. Juknaitė V. Ugniaspalvė lapė.
 10. Kunčinas J.  Baltųjų sūrių naktis.
 11. Lagerlöf S. Portugalijos karalius.
 12. Li H. Nežudyk strazdo giesmininko.
 13. Lowry L. Siuntėjas.
 14. Lutsas O. Pavasaris.
 15. Misija Sibiras, 2006/2015: projekto ekspedicijų fotografijų ir dienoraščių albumas.
 16. Nöstlinger Ch. Pirmadienį viskas kitaip.
 17. Oginskis M. K. Priesakai sūnui.
 18. Saja K. Septyni miegantys broliai.
 19. Vaičiulaitis A. Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio.
 20. Verne J. Aplink pasaulį per 80 dienų.
 21. Verne J. Kapitono Granto vaikai.
 22. Verne J. Penkiolikos metų kapitonas.
 23. Železnikovas V. Baidyklė.
 24. Žilinskaitė V. Kintas.
 25. Žilinskas J. Mano Vilnius mano.

PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 8 KLASEI

 1. Boruta K. Baltaragio malūnas.
 2. Frank A. Dienoraštis (ištraukos).
 3. Grinkevičiūtė D. Lietuviai prie Laptevų jūros (ištraukos).
 4. Krüss J. Timas Taleris, arba Parduotas juokas.
 5. Mickevičius A. Gražina.
 6. Shakespeare W. Romeo ir Džuljeta.
 7. Šaltenis S. Riešutų duona.

REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 8 KLASEI

 1. Bürger G. A. Baronas Miunhauzenas.
 2. Černiauskas R. Miestelio istorijos.
 3. D’Avenia A. Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas.
 4. Dumas A. Trys muškietininkai.
 5. Gary R. Aušros pažadas.
 6. Green J. Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos.
 7. Juknaitė V. Tariamas iš tamsos.
 8. Kraševskis J. I. Kunigas.
 9. Krüss J. Mano prosenelis, herojai ir aš.
 10. Meras I. Geltonas lopas.
 11. Misija Sibiras, 2006/2015: projekto ekspedicijų fotografijų ir dienoraščių albumas.
 12. Morkūnas G. Iš nuomšiko gyvenimo.
 13. Morpurgo M. Karo žirgas.
 14. Peters E. pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“: „Vienu lavonu per daug“ arba „Liguistas potraukis prie kaulų“.
 15. Pratchett T. Mažieji laisvūnai.
 16. Preussler O. Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne.
 17. Scott W. Aivenhas.
 18. Spalis R. Ant ribos.
 19. Spalis R. Rezistencija.
 20. Sutzkever A. Žaliasis akvariumas.
 21. Šepetys R. Tarp pilkų debesų.
 22. Škėma A. Saulėtos dienos.
 23. Tarasenka P. Pabėgimas.
 24. Terakowska D. Ten, kur krenta angelai.
 25. Viliūnė G. Karūna be karaliaus.
 26. Zobarskas S. Gerasis aitvaras.
 1. Kuprinė (rekomenduojama plačiomis petnešomis).
 2. Sąsiuviniai pirmokams (atkreipkite dėmesį į kokybę. Pirkite tik ryškiomis linijomis. Pageidautina su vidinėmis ir išorinėmis paraštėmis. Kokybiškų sąsiuvinių popierius turėtų būti storesnis ir kietesnis):
  1. trijų linijų (lietuvių kalbai) – 5 vnt., (1 kl.)
  2. dideliais langeliais (matematikai) – 5 vnt. (1 kl.)
 3. Segtuvai: ploniems sąsiuviniams, pratybų sąsiuviniams (geriau plastikinis – jis lengvesnis).
 4. Du rašaliniai (su kapsule) parkeriai atvira plunksna. Rašalas – mėlynas. Kairiarankiams yra specialūs parkeriai.
 5. Aplankalai (1 kl.) paprastiems sąsiuviniams, pratybų sąsiuviniams, vadovėliams.
 6. Penalas.
 7. Du paprasti pieštukai.
 8. Trintukas.
 9. Drožtukas.
 10. Liniuotė – 20 cm.
 11. Žirklės (geriau bukais galais).
 12. Klijai: sausi klijai – 1 vnt., PVA arba „Lipalas“ – 1 vnt.
 13. Piešimo sąsiuviniai – A3 ir A4 formato (lapai turi būti storesni, plėšomi).
 14. Akvareliniai dažai.
 15. Guašas (su balta spalva). Jo reikės šiek tiek vėliau.
 16. Įvairių rūšių teptukai: labai ploni, vidutiniai ir stori.
 17. Indelis vandeniui (su dangteliu).
 18. Spalvotų pieštukų rinkinys.
 19. Flomasteriai – geriausi dvipusiai, kurių vienas galas rašo storai, o kitas – plonai.
 20. Plastilinas – nelimpantis prie rankų, netepantis.
 21. Spalvotas popierius (spalvotas kartonas, plonesnis popierius ir dvipusis spalvotas popierius).
 22. Sportinė apranga, sportiniai bateliai ir maišelis aprangai.
 23. Klijuotė dailės ir darbelių pamokoms.
 24. Dailės ir darbelių pamokai rekomenduojama papildoma apranga: prijuostės ir rankovės iki alkūnių, kad neišsiteptų uniformos.

Informacija ruošiama.