Tėvų įtraukimas į pradinių klasių ugdymo procesą

Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą yra labai svarbus, o ypač pirmoje klasėje, kadangi vyksta adaptacija, kurios metu kyla nemažai klausimų, baimių ir neaiškumų.

Toks tėvų įtraukimas turi didelės teigiamos įtakos vaikų mokymosi rezultatams ir bendram vystymuisi. Dažnai kyla nemažai klausimų kaip tai padaryti, kad šis procesas teiktų nauda abiem pusėms.

Štai keletas būdų, kaip įtraukti tėvus į pradinių klasių ugdymo procesą, kuriuos išbandėme klasėje:

  1. Labai svarbus nuolatinis tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas. Tai vienas iš veiksmingiausių būdų informuoti tėvus apie vaiko pažangą ir visas sritis, kurias reikia tobulinti. Mokytojai gali pateikti tėvams konkrečių atsiliepimų apie vaiko akademinius ir socialinius įgūdžius, o tėvai gali pasidalinti savo rūpesčiais ar klausimais su mokytoju.
  2. Savanoriška veikla klasėje. Šis būdas buvo pasiūlytas mūsų klasės tėvams, kada jie galėjo ateiti į mokyklą, pravesti vaikams edukacines pamokas, stebėti ugdomąsias veiklas. Tai padėjo tėvams geriau susipažinti su mokyklos aplinka ir mokymo programomis, taip pat leido jiems labiau dalyvauti vaiko ugdyme. Vaikai jaučia tėvų rūpestį, paramą, susidomėjimą jų gyvenimu mokykloje. Vesdami pamokas tėvai būna labai kūrybiški ir prigalvoja daug įvairių, vaikams įdomių veiklų. Tokio ugdymo proceso metu mokytojas gali stebėti vaikus, jų darbą. Mūsų klasėje, per tokias tėvų vedamas pamokas, atsiskleidė vaikų neatrasti gebėjimai, kuriuos toliau galima vystyti ugdymo procese.
  3. Pirmoje klasėje tėvai ir vaikai turi nemažai baimių, nes vyksta adaptacija. Adaptacija – tai procesas, kurio metu mokinys bando prisitaikyti prie naujos aplinkos. Mokykloje laukia nežinomi išbandymai – priprasti prie mokyklos, jos gyvenimo tvarkos, kitokių nei namie ar darželyje ugdymo būdų. Vieni vaikai naujoje aplinkoje prisitaiko lengviau, kiti – sunkiau. Tam, kad vaikas lengviau adaptuotųsi naujoje aplinkoje, svarbi ne tik mokytojų, bet ir tėvų pagalba. Pravėrę mokyklos duris pirmokai susiduria su daug iššūkių: nauja veikla, nauja aplinka, nauji žmonės, nauji reikalavimai, naujos pareigos, naujas statusas. Be pagalbos susitvarkyti yra tikrai nelengva. Tos baimės dažniausiai dingsta, kai tėvai ateina ir sudalyvauja ugdymo procese t. y. pamato, kaip jų vaikui sekasi mokykloje.

Apibendrinant galima teigti, jog tėvų įtraukimas į pradinio ugdymo procesą gali padėti vaikams jausti tėvų palaikymą ir pagerinti motyvaciją mokytis, taip pat tai pagerina tėvų ir mokytojų bendravimą bei sukuria pozityvesnę mokymosi aplinką visiems dalyvaujantiems. Mokytojai atlieka labai svarbų vaidmenį įtraukiant tėvus

į ugdymo procesą, ypač vaikų, turinčių specialiųjų poreikių. Bendradarbiaudami su tėvais mokytojai gali padėti užtikrinti, kad visi vaikai gautų reikiamą paramą, kad jie sėkmingai mokytųsi mokykloje ir už jos ribų.

Pradinių klasių mokytoja Beata Pečiulytė

 

Skip to content