Vasaros stovyklautojai „mokykloje be sienų“

Baigėsi tris savaites trukusios progimnazijoje organizuotos vaikų vasaros stovyklos „Su(p)rask Vilnių“ bei „Spalvotas vėjas“. Jų metu ištyrinėta sostinė ir jos apylinkės, pabūta tarzanais, mokslininkais, menininkais, šokėjais ir atradėjais. Tačiau viena didžiausių stovyklos naujovių – įrengtos lauko klasės.

Visuose progimnazijos skyriuose prieš stovyklos pradžią buvo pastatytos didelės stoginės, sustatyti baldai. Filialų kiemai virto laikinomis lauko klasėmis. Jos buvo skirtos ne tik vykdomoms vaikų edukacijoms, bet ir mokytojų organizaciniams renginiams lauke. Tokios erdvės įrengimas užtikrino apsaugą nuo kaitrios birželio saulės, leido geriau rūpintis tradicinių klasių patalpų higiena, vėdinimu.

Gediminaičių bendruomenė primena, kad yra parengtas projektas, kurio tikslas – pasistatyti ir turėti nuolatines lauko klases visuose progimnazijos skyriuose t.y. tapti „mokykla be sienų“. Tokiu būdu tikimasi užtikrinti šiuolaikišką ir dinamišką mokymosi procesą, įvairesnį laisvalaikio praleidimą, atliepti į skirtingus mokinių gebėjimus ir poreikius.

Skip to content