Projektai

ERASMUS+ KA1 projektas „Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo klasėse: efektyvios mokymo praktikos paieška“ (en. “Inclusive Education in the Mainstream Classroom: in Search of Effective Teaching Practice” 2018-2019.

Projekto tikslai:

  1. plėtoti mokytojų didaktines kompetencijas, kurios reikalingos sėkmingam darbui įtraukiojo ugdymo klasėse, ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
  2. skatinti pedagogus plėtoti savo asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetenciją, gilinti užsienio kalbos (anglų k.) įgūdžius.

Projekto metu buvo suplanuoti ir įgyvendinti 3 pedagogų mobilumai mokymosi tikslais užsienyje (Italijoje, Graikijoje, Suomijoje), kuriuose dalyvavo 6 progimnazijos mokytojos.

Projekto dalyvės parengė mobilumo veiklų ataskaitas, reflektuodamos savo patirtį bei taikydamos įgytas žinias mobilumų metu, progimnazijoje vedė atviras – integruotas pamokas. Taip pat organizuotas ir pravestas praktinis gerosios patirties sklaidos seminaras/dirbtuvės  „Pagalba vaiko sėkmei“, kuriame dalyvavo tiek progimnazijos pedagogai, tiek mokyklos pagalbos mokiniui teikimo specialistai. Praktinių dirbtuvių metu buvo mokomasi kaip tinkamai pritaikyti ugdymo turinį remiantis vaiko galiomis, kelti individualius mokymo(si) uždavinius pamokų metu, kurti įrankius, padedančius sėkmingai pritaikyti ugdymo(si) aplinką, atliepiančius kiekvieno mokinio gebėjimus.

Projektą vainikavo progimnazijoje organizuota Vilniaus miesto/ rajono gerosios patirties sklaidos konferencija „Įtraukusis ugdymas“.

 Daugiau informacijos apie projektą: https://www.svietimonaujienos.lt/priimame-issukius-kiekvienas-vaikas-ugdymo-procese/

Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

Projekto partneris:

PROGIMNAZIJOJE MODERNIZUOJAMOS ERDVĖS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija pasirašė finansavimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Progimnazijoje bus įgyvendinamas projektas „Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos efektyvumo didinimas (III etapas)“  Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0032.

Ugdymo įstaigos atnaujinimui naudojamos lėšos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) bei Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektui skirtą finansavimą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos sudaro 69 324,82 Eur, o  Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 5 620,94 Eur. Bendra projekto vertė siekia 74  945,76 Eur.

Įgyvendinant projektą „Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos efektyvumo didinimas (III etapas)“ bus įsigyjami baldai ir įranga, skirti mokinių ugdymui, taip modernizuojant progimnazijos klases ir darbų kabinetus bei mokinių poilsiui skirtas erdves, kurių pagalba bus užtikrinamas mokinių kūrybiškumas, kokybiškas ugdymas, galimybė mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai vykdant projektinę ir praktinę veiklą.

ERASMUS+ projektas „School emergency“ (Ekstremalios situacijos mokyklose)

Informaciją apie projektą skaitykite čia: LANKSTINUKAS

Projekto metu sukurta interaktyvi platforma, kurią galima pasiekti čia: www.schoolemergency.eu

Video gidas kaip dirbti su platforma yra čia: https://youtu.be/94e-36_b4o4

ERASMUS+ projektas „Building a small enterprise at school – Promoting our country abroad“ („ Mažos įmonės kūrimas ir savo šalies pristatymas užsienyje“) 2015-2018.

Projekte dalyvavo aštuonios šalys: Graikija, Kipras, Ispanija, Italija, Portugalija, Lietuva, Lenkija, Turkija.

Projekto tikslas – vykdyti mokyklose kūrybines dirbtuves įvairiomis temomis ir juos pristatyti tarptautiniuose susitikimuose, tokiu būdu supažindinant partnerius su savo šalimi.

Projektų temos – istorija, turizmas, literatūra ir poezija, sveika gyvensena, mus supanti aplinka, tradicinis menas ir muzika, sportas.

Mokiniai atliko įvairias užduotis, dalyvavo renginiuose ta tema, o po to tarptautinių susitikimų metu pristatė nuveiktus darbus, pagamintus produktus (lankstinukai, brošiūros, skaidrės, filmukai, knygų skirtukai ir kt.).

Taip dalinomės patirtimi su kitų šalių mokiniais ir mokytojais, sėmėmės patirties, taikėme naujus metodus savo darbe.

Daugiau informacijos galima rasti projekto puslapyje: https://cypruserasmus.weebly.com/  ir  https://genioprojektai.jimdofree.com/

ERASMUS+ projektas „Words Unite Us“ („Žodžiai jungia mus“) 2015-2017

Projekte dalyvavo mokyklos iš penkių šalių: Rumunijos, Bulgarijos, Latvijos, Graikijos ir Lietuvos.

Projekto uždaviniai – susipažinti su kitų Europos šalių kultūra, istorija, religija; tobulinti anglų kalbos žinias; susipažinti su partnerių kalbomis surasti panašumų; ugdyti mokinių supratimą, kad reikia gerbti kitas kultūras, kalbas; skatinti norą pažinti kitų šalių istoriją, kultūrą.

Buvo vykdomi tarptautiniai susitikimai, kurių metu aplankėme visus partnerius kartu su mokiniais, priėmėme svečius. Mokiniai galėjo bendrauti anglų kalba, atliko bendras užduotis, susipažino su kitomis mokyklomis. Mokiniai ruošė įvairius pristatymus ir dalinosi savo žiniomis tokiomis temomis:

  1. Mano šalis, regionas, mokykla
  2. Mano kraštas ir jo kultūra
  3. Mano šalis ir šalies tradicijos
  4. Mano šalis – mano kalba
  5. Mano šalis – mano istorija

Projekto rezultatas – e-knyga apie visus projekto partnerius čia: http://erasmuspluswordsuniteus.blogspot.com/search/label/E-book

E-knygoje rasite informaciją visų 5-ių partnerių šalis, mokyklas, tradicijas, tradicinius patiekalus, populiarius eilėraščius, pasakas, žodynus.

Skip to content