Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas progimnazijai periodiškai nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu teikia Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ mobili komanda.

Mobilią komandą sudaro:

 • visuomenės sveikatos specialistas
 • mitybos specialistas
 • fizinio aktyvumo specialistas
 • psichikos sveikatos specialistas
 • burnos higienos specialistas

Mobilios komandos funkcijos:

 • Tvarko mokinių sveikatos pažymėjimų duomenis ir remiantis jais teikia išvadas bei rekomendacijas.
 • Identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius ir teikia žinių apie jų prevencines priemones.
 • Rengia užsiėmimus vaikams ir ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos stiprinimą, išsaugojimą ir ligų prevenciją.
 • Konsultuoja ir teikia žinių, padėsiančių užtikrinti sveikatai palankią aplinką ugdymo įstaigose.
 • Konsultuoja maitinimo organizavimo, maisto saugos bei kokybės klausimais.
 • Organizuoja lėtinių neužkrečiamųjų ligų ir užkrečiamųjų ligų profilaktiką bei kontrolę.
 • Esant ugdymo įstaigose teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą.
Skip to content