Žvilgsnis pro rakto skylutę: kaip ir ko mokosi ukrainiečiai mūsų mokykloje

Pastarieji keli metai Lietuvos švietimo sistemai ir jos darbuotojams buvo itin sudėtingi. Dabar, kai ėmė kvepėti Covid19 pandemijos pabaiga, Lietuvą užplūdo žmonės iš Ukrainos, bėgantys nuo karo baisumų. Kadangi didelė dalis karo pabėgėlių yra moterys, senjorai ir vaikai, natūralu, kad netrukus pirmieji mokiniai pasirodė ir Lietuvos mokyklose. Tad ruošėmės, laukėme ir tikėjomės, kad dalis mokinių atvyks mokytis ir pas mus.

Kai į klases atvyko pirmieji mokiniai, mokytojai turėjo labai greitai persiorientuoti ir sugalvoti, kokiu būdu integruoti ukrainiečių vaikus. Pirmosiomis dienomis vaikai buvo supažindinami su mokykla, jos tvarka, buvo išsiaiškina, kokių priemonių reikia vaikams, kad galėtų sėkmingai įsilieti į pamokų veiklą. Klasėse vaikai buvo priimti geranoriškai, sulaukė daug dėmesio bei palaikymo. Netrukus atsirado ir klasės draugų, kurie gana gerai kalba rusiškai arba angliškai, jie tapo naujokų mentoriais.

Buvo pastebėta, kad klasėse, kur buvo integruota daugiau nei vienas mokinys, patys ukrainiečių vaikai jautėsi drąsiau, greičiau įsitraukė į įvairias veiklas, kadangi padėjo vieni kitiems peržengti kalbinį barjerą ir tokiu būdu lengviau socializavosi. Natūralu, kad pagrindinėje pakopoje vieni vaikai komunikuoja rusų, kiti vaikai – anglų kalba, tad vieni kitiems ėmė padėti. Lygiai taip pat ir mokytojai.

Džiugu, kad specialistai netrukus irgi prabilo visomis kalbomis, kurias moka – rusiškai, angliškai, vokiškai, prancūziškai. Šiuolaikinių kalbinių technologijų pagalba vertėsi tekstus, užduotis į ukrainiečių kalbą. Svarbu paminėti, kad mokytojų tikslas liko tas pats – išdėstyti medžiagą taip, jog ji būtų kokybiška ir įdomi, įtrauki tiek mūsų mokyklos vaikams, tiek atvykusiems.

Kadangi Ukrainos švietimiečiai netrukus pasidalino suskaitmenintais įvairių dalykų vadovėliais bei kitomis mokymo priemonėmis, juos patyrinėti suskubo ir mūsų mokytojai. Paaiškėjo, jog kai kurių dalykų medžiagą mokytojai gali pritaikyti ir pagal Lietuvos mokyklose mokomas programas. Per matematikos pamokas Ukrainos vaikai ėmė spręsti „Eduten“ mokymosi platformos užduotis, nes yra galimybė pasirinkti ukrainietišką užduočių pateikimo meniu. Per geografijos pamoką mokytojai talkino studentė, kuri šiuo metu atlieka praktiką, biologijos pamokose netrukus pasirodė dvikalbė medžiaga skaidrėse, istorijos pamokose vaikams buvo paruošiamos specialios užduotys, o taip pat ieškoma temų lietuviškose programose, kurios būtų labiau bendrakultūriškos ir aktualios visiems besimokantiems vaikams klasėje. Užsienio kalbų, dailės, muzikos, fizinio ugdymo, technologijų pamokos vyko įprastu būdu.

Kadangi lietuvių kalbos pamokų  6 ir 8 kl. yra netgi 6 savaitinės, buvo apsispręsta neskubėti ir vaikus supažindinti su naujai skambančia kalba minimaliai, pasitelkiant kūrybą – vaikai vartė įvairius žurnalus, karpė paveikslėlius ir užrašę žodį ukrainiečių kalba ieškojo atitikmenų lietuvių kalba. Susikūrė vaizdžius ir spalvingus nedidukus žodynėlius, o taip pat lavino fantaziją –  kūrė istorijas, klausydamiesi meditacinės muzikos bei gamtos garsų, rašė dialogus apie dvi drauges, kurios planavo gimtadienio šventę. Lietuvių kalbos mokytojos pritaikė savo dalyko pamokose naudojamus metodus bei užduotis tam, kad vaikai pamažu vėl pratintųsi kurti, mąstyti, išreikšti savo mintis ir vėl ramiai mėgautis procesu mokykloje. Vaikų patogumui, užduotys buvo pateikiamos anglų, ukrainiečių kalbomis, o jas atlikti buvo galima taip pat savo gimtąja kalba. Netrukus mūsų mokykloje darbą pradėjo ir ukrainiečių kalbos mokytoja.

Nejučia praslinko mėnuo ir dvikalbis ugdymo(si) procesas tapo kasdienybės dalimi. Mokymasis bendradarbiaujant, reaguojant į esančią aplinką bei situaciją yra pažangios pedagogikos požymis. Didžiuojamės, kad mūsų mokyklos pedagogai ir pedagogės ėmėsi šio iššūkio atvira širdimi ir esant nepaprastai situacijai atsidavę toliau tęsė savo darbus – mokė, aiškino, prisitaikė ir toliau mokė.

Dabar jau lengviau, nes mūsų mokykloje jau dirba dvi ukrainiečių kalbos mokytojos. Taip pat pagal savanorystės sutartis atvyko ir kelios studentės. Jos padeda vaikams mokytis specifinių žinių reikalaujančių dalykų – matematikos ar pasaulio pažinimo ukrainiečių kalba. Iš viso priėmėme jau 30 mokinių.

Slava Ukraini!

Skip to content