Pasaulinis Žemės dienos projektas
Pasaulinis Žemės dienos projektas
Pastarąsias dvi savaites Centro skyriaus pradinių klasių mokiniai dalyvavo mokytojų ...
Išvados ir pastebėjimai dėl patyčių mokykloje
Išvados ir pastebėjimai dėl patyčių mokykloje
Nuolat gilinamės ir  sprendžiame galimas tarpusavio patyčių problemas mokinių tarpe ...

Priimtųjų į pirmąsias klases sąrašaiIII TURO KVIETIMAIII TURO KVIETIMAII TURO KVIETIMAI
Priimtųjų į pirmąsias klases sąrašai

Klasių vadovai susisieks nurodytais kontaktais iki rugpjūčio 24 d., o su priimtais į penktas klases klasių vadovai susisieks nuo rugpjūčio 24 d.

Mokymo sutarčių pasirašymo per e.sistemą  https://svietimas.vilnius.lt/ instrukcija (aktualu tik asmenims, teikusiems prašymus ir pakviestiems mokytis per e. sistemą https://svietimas.vilnius.lt/)


Pradinio ugdymo pristatymas 2021-2022 m. m. Paspauskite ant nuotraukos ir sužinokite daugiau.


BENDRIEJI KOMPLEKTAVIMO IR SKIRSTYMO Į I – V KLASES KRITERIJAI

INFORMUOJAME, KAD REGISTRACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS VYKDOMA TIK  https://svietimas.vilnius.lt/ ELEKTRONINĖJE PRAŠYMŲ TEIKIMO SISTEMOJE. 

Mokiniai, 2021 m. baigiantys mūsų Progimnazijos 4 klasę ir ketinantys tęsti ugdymą 5 – tose Progimnazijos klasėse 2021/ 2022 m. m., teikia prašymus atskira tvarka: užpildytą ir pasirašytą formą siųsti el. p. info@gediminoprogimnazija.lt

Patikrinti ar jūsų gyvenamoji vieta priklauso progimnazijos aptarnavimo teritorijai galite įvedę  duomenis (gyvenamąjį adresą, mokomąją kalbą ir klasę) į interaktyvų žemėlapį http://maps.vilnius.lt

Vilniaus miesto savivaldybės galiojančios tvarkos:

 1. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas
 2. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Daugiau informacijos apie priėmimo tvarką  galite rasti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt

Visą aktualią informaciją apie priėmimą į mokyklas rasite čia: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/informacija-apie-priemima-i-mokyklas/

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos 2021 m. mokinių priėmimo komisija:

 1. Austė Uždavinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);
 2. Asta Šarko Purkevičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 3. Deimantė Šlapikaitė, psichologo asistentė;
 4. Kristina Filipovič, socialinė pedagogė;
 5. Danguolė Baronienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 6. Virginija Dindaitė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 7. Agnė Vabalaitė, pradinio ugdymo mokytoja;
 8. Joana Lukošienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Jei kiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. p. priemimas@gediminoprogimnazija.lt arba telefono nr. +370 675 50703 (atostogose nuo 06.30 iki 08.18)

E-dienynasDokumentų formosVidaus teisės aktaiAtestacijaKlasių vadovamsMetodinės tarybos veikla

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija naudoja elektroninį dienyną „EDUKA“.

 

Prisijungimas prie elektroninio dienyno „Eduka“

 

Su Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos elektroninio dienyno tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

 

Su Elektroninio dienyno „Eduka“ naudotoju vadovu mokytojams galite susipažinti čia

 

Kilus klausimams dėl elektroninio dienyno „Eduka“, maloniai prašome kreiptis į progimnazijos elektroninio dienyno administratorių elektroniniu paštu ieva.sukutiene@gediminoprogimnazija.lt

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija naudoja elektroninę dokumentų valdymo sistemą „Kontora“. Darbuotojai prašymus, pranešimus ir kitus dokumentus progimnazijos administracijai teikia  elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis užpildant savitarnoje atitinkamos formos dokumentą. Dėl visų klausimų, susijusių su prisijungimu prie eDVS, prašome kreiptis e. paštu olga.mackelo@gediminoprogimnazija.lt

Žemiau užpildytas dokumentų formas darbuotojai pateikia tiesioginio vadovo nustatyta tvarka:

Metodinės tarybos sudėtis:

 • Erika Margytė, tikybos mokytoja ekspertė (pirmininkė)
 • Neringa Epštein, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Valerija Kvedaravičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Rasa Lapėnienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Giedrė Naruševičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Lina Guobienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
 • Eglė Sandienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 • Gintautė Ulindienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 • Auksė Michailinaitė, istorijos vyresnioji mokytoja
 • Asta Čibirienė, IT vyresnioji mokytoja
 • Rasa Burkaitė, technologijų vyresnioji mokytoja
 • Dolita Gudynienė, geografijos vyresnioji mokytoja

Metodinę tarybą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Kriaučionienė.Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos metodinės tarybos nuostataiVilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos pedagogų metodinių darbų, metodinių priemonių pateikimo, recenzavimo bei aprobavimo tvarka

E. dienynasMokinio pažymėjimasPrašymų formosPamokų laikasTvarkaraščiaiAtostogosVisos dienos mokyklos grupėMokyklos uniformaReikmenys pirmokams

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija naudoja elektroninį dienyną „EDUKA“.

 

Prisijungimas prie elektroninio dienyno „Eduka“

 

Su Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos elektroninio dienyno tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

 

Su Elektroninio dienyno „Eduka“ naudotoju vadovu mokytojams galite susipažinti čia

 

Kilus klausimams dėl elektroninio dienyno „Eduka“, maloniai prašome kreiptis į progimnazijos elektroninio dienyno administratorių elektroniniu paštu ieva.sukutiene@gediminoprogimnazija.lt

Pamoka Lukiškių skg. 5 skyrius
1 klasės 2-4 klasės 5-8 klasės
1 8.00-8.35 8.00-8.45 8.00-8.45
2 9.00-9.35 8.55-9.40 8.55-9.40
3 9.50-10.25 9.50-10.35 9.50-10.35
4 10.40-11.15 11.05-11.50 11.05-11.50
5 11.35-12.10 12.20-13.05 12.20-13.05
6 13.15-14.00 13.15-14.00
7 14.10-14.55

 

Pamoka Miglos g. 1A skyrius
1 klasės 2-4 klasės
1 8.00-8.35 8.00-8.45
2 9.00-9.35 9.00-9.45
3 9.50-10.25 10.05-10.50
4 10.40-11.15 11.00-11.45
5 11.35-12.10 12.05-12.50
6 13.00-13.45
7

 

Pamoka Blindžių g. 3 skyrius
1 klasės 2-4 klasės
1 8.00-8.35 8.00-8.45
2 9.00-9.35 9.00-9.45
3 10.05-10.40 10.05-10.50
4 11.00-11.35 11.00-11.45
5 12.05-12.40 12.05-12.50
6 13.00-13.45
7

Atostogos 1-4 klasių mokiniams

 

Atostogos

 

 

Atostogų pradžia

 

 

Atostogų pabaiga

 

Rudens atostogos 2020 lapkričio 3 d. 2020 lapkričio 6 d.
Žiemos (Šv. Kalėdų) atostogos 2020 gruodžio 14 d. 2020 sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2021 vasario 15 d. 2021 vasario 19 d.
Pavasario (Šv. Velykų) atostogos 2021 balandžio 6 d. 2021 balandžio 9 d.

 

Atostogos 5-8 klasių mokiniams

 

Atostogos

 

 

Atostogų pradžia

 

 

Atostogų pabaiga

 

Rudens atostogos 2020 lapkričio 3 d. 2020 lapkričio 6 d.
Žiemos (Šv. Kalėdų) atostogos 2020 gruodžio 23 d. 2021 sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2021 vasario 15 d. 2021 vasario 19 d.
Pavasario (Šv. Velykų) atostogos 2021 balandžio 6 d. 2021 balandžio 9 d.

PATVIRTINTA
Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos
direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. VT-46

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos (toliau – Progimnazijos) mokinių uniformos komplekto sudėtį, jos įsigijimo bei dėvėjimo tvarką, atsakomybę bei šios tvarkos laikymosi kontrolę.
2. Uniforma įvedama siekiant ugdyti mokinių pagarbą Progimnazijai ir jos tradicijoms, formuoti pozityvų Progimnazijos įvaizdį visuomenėje, suvienyti įvairių socialinių grupių mokinius ir mažinti jų socialinę atskirtį, ugdyti mokinių elgesio kultūrą bei estetinį skonį.
3. Reglamentas parengtas atsižvelgiant į Progimnazijos tarybos posėdžio 2017 m. rugsėjo 28 d. protokolą Nr. 9 bei progimnazijos bendruomenės pritarimą.
4. Mokyklinės uniformos privalomos visiems Progimnazijos mokiniams. Uniformos dėvėjimas yra mokinio pareiga, tai – pagarbos išraiška mokymo įstaigai, bendramoksliams, pedagogams.

II SKYRIUS
MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA

5. Mokiniai privalo kasdien dėvėti uniformą.
6. Be uniformos mokiniai gali atvykti per edukacines / netradicinio ugdymo dienas, išvykas ir ekskursijas, švaros akcijas.

III SKYRIUS
MOKYKLINĖS UNIFORMOS KOMPLEKTAS

7. Kasdienė uniforma dėvima darbo dienomis visą mokslo metų laikotarpį. Ją sudaro:

Privaloma dalis
Mergaitėms Berniukams
➢ Raudonas languotas sarafanas arba sijonas ➢ Tamsios spalvos klasikinės formos medvilninės kelnės.
➢ Tamsios spalvos klasikinės formos medvilninės kelnės ➢ Mėlynas švarkas su progimnazijos emblema
➢ Mėlynas švarkas su progimnazijos emblema ➢ Mėlynas megztukas su sagomis (džemperis) su progimnazijos emblema
➢ Mėlynas megztukas su sagomis (džemperis) su progimnazijos emblema ➢ Vienspalviai šviesūs (balti, melsvi arba gelsvi) marškinėliai ar marškiniai
➢ Vienspalviai šviesūs (balti, melsvi arba gelsvi) marškinėliai ar marškiniai

8. Uniforma visada turi būti švari ir tvarkinga.

IV SKYRIUS
UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA, MOKINIŲ SKATINIMAS BEI ATSAKOMYBĖ

9. Progimnazijos mokytojai, klasių vadovai, administracijos darbuotojai ir Mokinių aktyvas kontroliuoja, ar mokiniai dėvi uniformas. Jie gali organizuoti periodinius uniformų dėvėjimo patikrinimus.
10. Mokytojas, pastebėjęs mokinį be uniformos, informuoja klasės vadovą, kuris apie nustatytos tvarkos pažeidimą praneša mokinio tėvams (globėjams).
11. Jei mokinys nedėvi uniformos, klasės vadovas taiko prevencinio poveikio priemones: kalbasi su mokiniu, jo tėvais (globėjais), organizuoja socialinio pedagogo pokalbį su mokiniu ir jo tėvais (globėjais).
12. Mokinius, kasdien dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina žodiniu pagyrimu, pareiškia padėkas mokinių tėvams (globėjams).

V SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMAS

13. Už mokinių uniformų įsigijimą laiku atsakingi mokinių tėvai.
14. Mokyklines uniformas mokinių tėvai (globėjai) gali įsigyti 8ToGo parduotuvėje: interneto svetainės adresas https:/8togo.lt, tel. nr. 8 68267701, el. p. info@8togo.lt

 1. Kuprinė (rekomenduojama plačiomis petnešomis).
 2. Sąsiuviniai pirmokams (atkreipkite dėmesį į kokybę. Pirkite tik ryškiomis linijomis. Pageidautina su vidinėmis ir išorinėmis paraštėmis. Kokybiškų sąsiuvinių popierius turėtų būti storesnis ir kietesnis):
  1. trijų linijų (lietuvių kalbai) – 5 vnt., (1 kl.)
  2. dideliais langeliais (matematikai) – 5 vnt. (1 kl.)
 3. Segtuvai: ploniems sąsiuviniams, pratybų sąsiuviniams (geriau plastikinis – jis lengvesnis).
 4. Du rašaliniai (su kapsule) parkeriai atvira plunksna. Rašalas – mėlynas. Kairiarankiams yra specialūs parkeriai.
 5. Aplankalai (1 kl.) paprastiems sąsiuviniams, pratybų sąsiuviniams, vadovėliams.
 6. Penalas.
 7. Du paprasti pieštukai.
 8. Trintukas.
 9. Drožtukas.
 10. Liniuotė – 20 cm.
 11. Žirklės (geriau bukais galais).
 12. Klijai: sausi klijai – 1 vnt., PVA arba „Lipalas“ – 1 vnt.
 13. Piešimo sąsiuviniai – A3 ir A4 formato (lapai turi būti storesni, plėšomi).
 14. Akvareliniai dažai.
 15. Guašas (su balta spalva). Jo reikės šiek tiek vėliau.
 16. Įvairių rūšių teptukai: labai ploni, vidutiniai ir stori.
 17. Indelis vandeniui (su dangteliu).
 18. Spalvotų pieštukų rinkinys.
 19. Flomasteriai – geriausi dvipusiai, kurių vienas galas rašo storai, o kitas – plonai.
 20. Plastilinas – nelimpantis prie rankų, netepantis.
 21. Spalvotas popierius (spalvotas kartonas, plonesnis popierius ir dvipusis spalvotas popierius).
 22. Sportinė apranga, sportiniai bateliai ir maišelis aprangai.
 23. Klijuotė dailės ir darbelių pamokoms.
 24. Dailės ir darbelių pamokai rekomenduojama papildoma apranga: prijuostės ir rankovės iki alkūnių, kad neišsiteptų uniformos.